FREDAGSKUNSKAP – HUR MÖTA KOMPETENSBRISTEN GENOM LIVSLÅNGT LÄRANDE? 2022-01-28

Svensk arbetsmarknad går igenom en kraftig strukturomvandling. Regeringen har aviserat ett historiskt paket till universitet och yrkeshögskolor och CSN beviljas from 2022 upp till 62 års ålder. Livslångt lärande är …

FREDAGSKUNSKAP – HUR MÖTA KOMPETENSBRISTEN GENOM LIVSLÅNGT LÄRANDE? 2022-01-28 Läs mer »