Medlemskap

Bli en del av världens största nätverk för företag och organisationer som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfalds-/inkluderingsfrågor. Nätverket ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling genom våra regelbundna aktiviteter. Främja mångfald och inkludering offentligt tillsammans med andra.

Vad innebär medlemskapet?

Ditt medlemskap innebär ett offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering tillsammans med andra. Att stå upp för mångfald och inkludering och att du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter.

·       Undertecknande av stadga/charter innebär offentligt åtagande att främja mångfald och inkludering

·       Synliggöra organisationens engagemang för mångfald och inkludering på arbetsplatsen, både inom och utanför företaget/organisationen.

·       Få kontakt med andra företag/organisationer både inom Sverige och EU, utbyta god praxis och lära av policyer och åtgärder

·       Sprida ett budskap till fördelen med jämlikhet och mångfald och mot diskriminering

·       Vara en del av ett nätverk inom EU kommissionen.

Vad ingår?

Bli en del av världens största nätverk som aktivt söker framgångsrika sätt att arbeta med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Få stora möjligheter till erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling genom regelbundna aktiviteter.

Digitala seminarium

Månatliga Fredagskunskaper/ frukostseminarium (sve), digitalt.

Medlemsträffar

Regionala medlemsträffar i Stockholm, Göteborg & Malmö, fysiska

Signatory Event

Årligt Signatory Event, hybrid.

Workshops

Workshops från EU-kommissionen (eng), digitala

Tillgång till det europeiska nätverket

Tillgång till det europeiska nätverket/plattform inom EU-kommissionen

European Diversity Month

European Diversity Month i maj tillsammans med EU-kommissionen.

Medlemsavgift

Differentierade medlemsavgifter och medlemsförmåner beroende på organisationsstorlek.

Organisationsstorlek

Medlemsavgift

Medlemsförmåner

1-9 anställda

6.000 kr

1 person får avgiftsfri tillgång till fysiska medlems-aktiviteter

1-9 anställda

6.000 kr

1 person får avgiftsfri tillgång till fysiska medlemsaktiviteter

10-49 anställda

8.000 kr

3 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlems-aktiviteter

10-49 anställda

9.000 kr

3 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlemsaktiviteter

50-249 anställda 

14.000 kr

4 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlems-aktiviteter

50-249 anställda 

16 000 kr 

4 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlemsaktiviteter

250 > anställda

20.000 kr

5 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlems-aktiviteter

250 > anställda

25 000 kr 

5 personer får avgiftsfri tillgång till fysiska medlemsaktiviteter

Obegränsat antal anställda kan deltaga på alla digitala aktiviteter.

Vanliga frågor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Vår vision

Diversity Charters vision är att nå framgång med mångfald. Dynamiska och livskraftiga organisationer ser olikheter som ett sätt att skapa konkurrensfördelar. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.