Diversity Month

Firas årligen I maj runtom I EU för att rikta strålkastarljuset mot vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Det görs genom evenemang och aktiviteter!

Om Diversity Month

I maj månad firas årligen Diversity Month runtom i EU. Tillsammans med de andra Chartrarna i Europa och EU-kommissionen går vi samman och riktar strålkastarljuset mot vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Genom att anordna evenemang och aktiviteter under hela maj sätter ni fokus på dessa viktiga frågor och samtidigt skapas en utomordentlig möjlighet att för ert företag/organisation att bygga partnerskap med likasinnade för att arbeta tillsammans med mångfaldsfrågor.

Aktuellt