Aktiviteter

För att öka kunskapen och engagemanget för mångfalds- och inkluderingsfrågor genomförs ett stort antal aktiviteter. De delas upp i fyra delar, månatliga Fredagskunskaper, Regionala medlemsträffar samt de två årligt återkommande aktiviteterna Diversity Month och Signatory event. Aktiviteterna är i form av fysiska, digitala samt hybrid. Allt görs av och för våra medlemmar. 

Våra aktiviteter

Fredagskunskap

Fredagskunskap

Våra Fredagskunskaper har ett förutbestämt tema med intressanta och kunniga deltagare. Interaktivitet sker via chatt. De genomförs sju gånger per år, sista fredagen i månaden. Fredagskunskaperna publiceras i efterhand på vår Youtube-kanal.


Regional träff

Regionala träffar

På våra regionala träffar har du fantastiska möjligheter till fördjupade samtal i smågrupper med företrädare för andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar. Arrangeras i dagsläget i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ungefär två träffar per termin per ort.

 

Diversity Month

I maj månad varje år firas Diversity Month (Europeiska mångfalds månaden) runtom i EU. Vi uppmanar företag och organisationer runtom i Europa att gå samman med oss och EU-kommissionen och rikta strålkastarljuset mot vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen och i samhället. Det sistnämnda genom att anordna evenemang och aktiviteter under hela månaden.


Diversity Charter event 20220928 IX6A7575

Signatory Event

Årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och har seminarium med namnkunniga och intressanta talare. Aktiviteten är en hybridvariant där du  kan välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.

 

Diversity Charter event 20220928 IX6A9464

Next level

Ger dig möjlighet att delta i fördjupade workshops med professionell facilitator kring inkluderingsarbete för att skapa varaktig förändring och ökad verksamhetsnytta. Under professionellt stöd av en inkluderingsexpert tar ni ert arbete till nästa nivå som skapar ökad effekt och förändring i verksamheten.

EU plattformsmöte dec 2022 - Beskuren

EU-kommissionens aktiviteter via EU-plattformen

EU-kommissionen anordnar digitala workshops och seminarium kring deras rapporter och direktiv. Här ges också möjligheter att delta vid andra Charters seminarium samt att bli inbjuden till fysiska EU-möten i Bryssel. EU-kommissionens aktiviteter är på engelska.

Registrera dig nyhetsbrev från EU-plattformen. Här får du information från de andra 26 Charters inom EU.