Religion eller annan trosuppfattning

Fredagskunskap – Hur kan bilder och texter vara inkluderande/exkluderande?

I dagens globaliserade samhälle står företag inför utmaningen att utforma kommunikation som både återspeglar den interna mångfalden ibland personalen och tilltalar och engagerar en mångfacetterad kundkrets.  Något som kräver djupare förståelse för […]

Fredagskunskap – Hur kan bilder och texter vara inkluderande/exkluderande? Läs mer »

Fredagskunskap – Hur bra är arbetsgivare på att inkludera religiösa medarbetare i ett sekulariserat samhälle och arbetsliv? 2023-11-24

Sverige anses vara ett av världens mest sekulariserade land, där tro är något privat. Detta avspeglar sig även i arbetslivet. Hur påverkar det praktiserande religiösa, deras känsla av att vara

Fredagskunskap – Hur bra är arbetsgivare på att inkludera religiösa medarbetare i ett sekulariserat samhälle och arbetsliv? 2023-11-24 Läs mer »