Självskattning

EU:s mångfaldsverktyg utvärderar hanteringen av mångfald på arbetsplatsen. Det identifierar styrkor och ger förbättringsförslag för en inkluderande miljö. Det ökar medvetenhet och engagemang för mångfald, vilket främjar innovation, beslutsfattande och lönsamhet.

EU:s självbedömningsverktyg

En mängd studier visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Men vet du hur din organisation på att hantera mångfald? Ta chansen att få reda på det genom EU:s bedömningsverktyg för mångfald.

Använd EU:s självbedömningsverktyg för mångfald och se hur din organisation ligger till just nu och om ni är mångfaldsmästare, mångfaldspionjär, mångfaldsupptäckare eller mångfaldsnybörjare, och sätt i gång att upptäcka hur ni kan komma vidare på den här resan. Innan du använder verktyget ska du kolla upp vad det redan finns för mångfaldspolicy eller liknande på din arbetsplats, så att du kan ge en korrekt bild av de åtgärder ni redan vidtagit.