Regionala träffar

Ger fantastiska möjligheter till fördjupade samtal i smågrupper och nätverkande med andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar.

Om våra regionala träffar

På våra regionala träffar har du fantastiska möjligheter till fördjupade samtal i smågrupper medföreträdare för andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar. De regionala träffarna är uteslutande fysiska hos någon medlemsorganisation eller på en restaurang. I dagsläget arrangeras dessa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ungefär två träffar per termin.

De regionala träffarna kommer i största möjliga mån vara en fortsättning av Fredagskunskapen där mycket goda möjlighet till fördjupad diskussion och samtal i smågrupper erbjuds med andra medlemmar. Om du som skulle missa Fredagskunskapen finns det möjlighet att titta på den i efterhand på vår Youtube-kanal.

Regionala nätverkI de regionala nätverken får du möjlighet till fysiska träffar med fördjupade samtal och fortsatta diskussioner och nätverkande digitalt.

I Stockholm, Göteborg och Malmö genomförs återkommande fysiska Regionala träffar där medlemmarna ges möjlighet till fördjupade samtal och erfarenhetsutbyte kring tidigare genomförd Fredagskunskap.

Utöver det finns det möjlighet till digitala diskussioner och nätverkande mellan träffarna. Det sker i respektive regionala nätverks LinkedIn-grupper.

Engagera dig gärna i de regionala nätverken genom att vara medlemsvärd för en kommande träff eller ingå i gruppen som planerar kommande träffar.

Aktuellt

Morgonträff i Göteborg hos Lindex
Lunchträff i Malmö på Restaurang KB
Eftermiddagsträff i Stockholm hos Microsoft


Starta en regional grupp 

Vi ser gärna att det skapas fler regionala grupper som kan genomföra träffar, likt de som framgångsrikt görs i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 
 För att starta en regional grupp behöver du: 
 
 1. Kontakta Diversity Charter Sweden.
 2. Ha ett Uppstartsmöte för att undersöka förutsättningarna med vår generalsekreterare Anna Carlsson Sigstedt.
 3. Se till att ha en lokal! Rotera gärna värdskap hos de olika medlemmarna som finns på orten. 
 4. Skicka Inbjudan från kansliet.
 5. Ha en okomplicerad medlemsträff. Titta tillsammans på en Fredagskunskap (sista fredagen i månaden kl. 8:30-9:30) och samtala efteråt kring vad som togs upp. 
 6. Bjud på kaffe/Te samt fralla. Bidrag till fika erbjuds från Diversity Charter Sweden alternativt att en medlem har möjlighet att bjuda på fikat.
Förlag på upplägg
 
 • Kl. 8:00-8:30 Incheckning, frukostmingel, presentation av de som är där.
 • Kl. 8:30-9:30 Tittar gemensamt på Fredagskunskapen.
 • Kl. 9:30-10:00 Samtal i smågrupper om Fredagskunskapen, om vad ni tar med er hem och vad kan bli action.
Alternativt upplägg
 
 • Kl. 8:00-8:30 Incheckning & frukostmingel.
 • Kl. 8:30-9:30 Kort info om Diversity Charter Sweden. Alla har tidigare titta på Fredagskunskapen och endast en kort sammanfattning av medlemsvärden.
 • Kl. 9:30-10:00 Samtal i smågrupper om Fredagskunskapen, om vad ni tar med er hem och vad kan bli action.
Viktigt att tänka på för att lyckas

 • Att ni är en grupp på två till tre personer som driver den regionala gruppen.
 • Att det är Diversity Charter Sweden som är arrangören.
 • Din huvuduppgift är att se till att ni skapar inkluderande träffar där alla får komma till tals.