Regionala träffar

Ger fantastiska möjligheter till fördjupade samtal i smågrupper och nätverkande med andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar.

Om våra regionala träffar

På våra regionala träffar har du fantastiska möjligheter till fördjupade samtal i smågrupper medföreträdare för andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar. De regionala träffarna är uteslutande fysiska hos någon medlemsorganisation eller på en restaurang. I dagsläget arrangeras dessa i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ungefär två träffar per termin.

De regionala träffarna kommer i största möjliga mån vara en fortsättning av Fredagskunskapen där mycket goda möjlighet till fördjupad diskussion och samtal i smågrupper erbjuds med andra medlemmar. Om du som skulle missa Fredagskunskapen finns det möjlighet att titta på den i efterhand på vår Youtube-kanal.

Aktuellt