FREDAGSKUNSKAP – HUR MÖTA KOMPETENSBRISTEN GENOM LIVSLÅNGT LÄRANDE? 2022-01-28

Svensk arbetsmarknad går igenom en kraftig strukturomvandling. Regeringen har aviserat ett historiskt paket till universitet och yrkeshögskolor och CSN beviljas from 2022 upp till 62 års ålder. Livslångt lärande är i fokus.

Många jobb försvinner rasande snabbt och lika många nya tillkommer, men här krävs kompetenser som i mångt och mycket saknas, speciellt inom teknik och IT. Vad gör företag och organisationer idag för att få med alla i omskolning och kompetenslyft inom teknik och IT? Hur kan man säkerställa att investeringarna i livslångt lärande kommer alla till nytta? Om vi ska jobba till 70-75, hur ska man säkra att äldre medarbetare också får del av omskolningen och inte hamnar i strukturomvandling p g a stereotypa föreställningar kring äldres förmåga till inlärning?

För att belysa dessa frågor har vi med oss


John Mellkvist, seniorkonsult och expert på ålderism Kreab Stockholm, som inleder med att prata om ”late blooming” och argument mot stereotyper kring äldres digitala förmågor och intresse.


Ana Andric, näringspolitisk expert på TechSverige, som reflekterar kring regeringens utbildningssatsning, hur den kan tänkas påverka positivt på tech-sektorn samt ger sin syn på matchningsproblematiken mellan teknik/IT-sektorn och arbetskraften och vad företag bör göra internt för att lösa sina kompetensproblem. 


Jonas Mauritzson, rådgivare på TRR, som berättar om de som hamnar i omställning efter att deras arbete försvunnit i och med digitalisering och de yrken som TRR stödjer äldre personer att omskola sig till.  


Malin Wretman, Manager Learning ICA Gruppen, med kollegor, som berättar hur ICA omskolat kundtjänstmedarbetare till automationsspecialister då det var omöjligt att rekrytera den kompetensen externt. 


Raquell Blomberg Automation lead ICA Gruppen. ICAs automationsteam vars mål är att automatisera och förenkla för sina medarbetare och kunder. Hennes huvudfokus är digitala assistenter och att stötta conversational designers som bygger dessa. Det är Raquell som genomfört omskolningen av medarbetare.

Damir Sisic, Head of Growth på AW Academy, berättar vilka trender inom omskolning som är på gång och ger oss en framtidsspaning kring äldres plats inom framtidens kompetensutveckling.

En del av Damirs jobb handlar om att träffa organisationer, stora som små för att prata lärande och kompetensutveckling. Den andra delen handlar om att samla alla dessa erfarenheter genom att träffa många organisationer och omvandla det till möjligheter där vi kan fortsätta ha kvalitativ utbildning som möjliggör för fler att kunna hänga med i den snabba utvecklingen. 

Moderator: Elin Larsson, kundansvarig Nyckeltalsinstitutet
Chatfaciliator: Naomi Teng, student Stockholms Universitet

Signatory event 2023

Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

LÄS MER »

Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

LÄS MER »