Engagera dig

Var med och skapa fantastiska aktiviteter samtidigt som du får ett djupare nätverk och en utomordentlig omvärldsbevakning

Engagera dig

Vi söker löpande engagerade personer från våra medlemsorganisationer som vill engagera sig, då allt vi gör drivs och görs av våra medlemmar. Många tycker att det är planeringsgrupperna som ger det extra värdet av att få ett djupare nätverk och framför allt är det lärande, då det gäller att ha en bra omvärldsbevakning.  
Det är en från styrelsen som har huvudansvaret och kansliet sköter inbjudningarna och marknadsföringen av aktiviteterna.

Produktionsgruppen

Detta är gruppen som planerar, bjuder in talare till våra månatliga digitala Fredagskunskaper. Planeringsmötena är digitala, men de spelas in i Nordeas studio i centrala Stockholm. I dagsläget är vi ett 10-tal personer som delar in oss mindre projektgrupper för att vara ansvariga för en Fredagskunskap per termin. Att planera en Fredagskunskap tar cirka 10 timmar/gång.

Regionala grupper

Det finns en planeringsgrupp för respektive ort (Stockholm, Göteborg och Malmö) och de planerar en till två fysiska träffar per termin. Oftast är hela gruppen med i planeringen och sedan är den fysiskt träffen hos en medlem eller restaurang. Gruppen har ansvaret för värdskapet och att det blir spännande smågruppssamtal.

Styrelsen

Nominera dig själv eller någon annan från en medlemsorganisation senast den 15 januari 2023. Detta arbete tar cirka 8 timmar per månad, då detta är en operativ styrelse.