Kontaktperson

Kontaktuppgifter för den som är företagets kontaktperson för Diversity Charter Sweden

Faktureringsuppgifter

Diversity Charter skickar årligen en faktura för medlemsavgiften. Första fakturan kommer att avse medlemsavgiften för återstoden av året. I detta avsnitt behöver vi faktureringsuppgifter för betalningen av medlemsavgiften.
Behövs årligen ett unikt PO-nummer (Purchase Order) för fakturering?
Namnet på kontaktpersonen kommer alltid finnas med på fakturan. Ange ytterligare fakturareferens om detta behövs, t.ex. kostnadsställe eller dylika. Ett PO-nummer kan lämnas i efterhand efter att medlemskapet har registrerats.
I fall företaget kan ta emot PDF-fakturor , vänligen ange e-postadressen för detta:

Medlemskap

Ange dagens datum om medlemskapet och medlemsförmåner ska gälla omedelbart, annars ange önskat datum för inträde som medlem.

Kontrakt

För att bekräfta medlemskapet ska ett medlemskontrakt skrivas under.
Kontraktet skickas till er för elektronisk signering.

Vid registrering behöver vi uppgifter till personen (firmatecknaren) som kommer att skriva under medlemskontraktet.

Samtycke

Innan medlemskapet registreras behöver vi ditt samtycke för vår hantering av de uppgifter som delas i detta formulär.
Jag är införstådd i att medlemskapet i Diversity Charter Sweden träder i kraft från och med det datum som jag har angivits i detta formuläret. Att en faktura för medlemsavgiften för återstoden av året (www.diversitycharter.se/om-oss/avgift-och-formaner) kommer att skickas till angiven fakturaadress eller e-postadress .
Jag är införstådd i att Diversity Charter Sweden kommer att hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att administrera medlemskapet i föreningen för det företaget/den organisation jag representerar. Uppgifterna kommer att registreras i föreningens medlemsregister och bokföringssystem. Vid en eventuell uppsägning av medlemskapet kommer dessa uppgifter automatiskt att tas bort.
Jag är införstådd i att jag hamnar på Diversity Charter Swedens utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev och information till föreningens nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på avregistreringslänken i inbjudningar och nyhetsbrev eller meddela admin@diversitycharter.se.