Om Diversity Charter

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar

15 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Om oss

Välkommen till världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här får du möjlighet att fylla på med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till din affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Därför menar vi att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi. Det är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor/Charter gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Styrelsen 2023-2024

Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald.

Intiativtagarna som var med vid lanseringen av Diversity Charter Sweden 2010

Vår historia

Europeiska unionen (EU) antog år 2000 mottot ”United in Diversity”, vilket de anser innebär att européerna via EU förenas i arbetet för fred och välstånd, och att de många olika kulturerna, traditionerna och språken i Europa är en positiv tillgång för kontinenten.

Det första Chartret var den franska som bildades av en grupp företag 2004 när de gick ihop för att skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv. År 2010 bildades och lanserades den ideella föreningen Diversity Charter Sweden av A-search (numera A-Talent Group), Axfood, Lectia, L´Oreal, Managing Diversity, Novartis, Scandic, Skanska, Sodexo och Volvo Cars. Diversity Charter Sweden blev då det sjunde Chartret i Europa. Idag finns Diversity Charter i 26 EU-länder.

Styrelse

Ordförande

Petra Karmteg

COO, DNB Sweden 

Kassör

Anders Barnå

VD, Unicus

Vice ordförande

Paolo Pelacchi

People & Culture Director, ISS Facility Services Sweden

Ledamot

Caroline Liwång

Head of IT Processes & Developer Support,  Handelsbanken

Sekreterare

Anna Leander Nyberg

Head of HR & Sustainability, Stockholm Exergi

Ledamot

Kicki Lilliedrake

Kommunikationschef, Fastigo

Ledamot

Stefan Kulhanek

VD, Axians

Ledamot

Tomas Oxendorff

Diversity & Inclusion, Nordea

Ledamot

Frida Marty Wallgren

Expert Diversity & Inclusion Talent Management, Vattenfall

Suppleant

Nazanin Nematshahi

SMC director, Microsoft 

Suppleant

Mats Wernheim

Initiativtagare & Grundare, Jobbfestivalen

Suppleant

Ulrika Wikberg

HR Director, Beijer Byggmaterial

Personal

anna_carlsson_sigstedt

Generalsekreterare

Anna Carlsson Sigstedt

Adjungerande i Diversity Charter Swedens styrelse

Bild på Hasse Sandberg

Hasse Sandberg

Kommunikatör på Diversity Charter Sweden