Om Diversity Charter

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 15 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Om oss

Välkommen till världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald. Här får du möjlighet att fylla på med kunskap inom alla sju diskrimineringsgrunderna kopplat till din affärs och verksamhetsnytta.

Det finns en mängd studier som visar att mångfald på arbetsplatsen är positivt för företags och organisationers utveckling och lönsamhet. Därför menar vi att mångfald och inkludering bör vara en självklar och integrerad fråga i varje modernt företags- och organisations strategi. Det är grunden till varför Diversity Charter Sweden startades.

Företag och organisationer har en viktig funktion att fylla för att säkerställa icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Genom att underteckna s.k. mångfaldsstadgor/Charter gör organisationerna ett frivilligt åtagande att skapa och bibehålla en inkluderande arbetsmiljö för sina anställda utan åtskillnad vad gäller kön, ras eller etniskt ursprung, religion, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Diversity Charter Sweden är en språngbräda för företag och organisationer som vill öka sin kreativitet och konkurrenskraft med hjälp av dynamiken i en organisation som sätter mångfald före enfald.

Intiativtagarna som var med vid lanseringen av Diversity Charter Sweden 2010

Vår historia

Europeiska unionen (EU) antog år 2000 mottot ”United in Diversity”, vilket de anser innebär att européerna via EU förenas i arbetet för fred och välstånd, och att de många olika kulturerna, traditionerna och språken i Europa är en positiv tillgång för kontinenten.

Det första Chartret var den franska som bildades av en grupp företag 2004 när de gick ihop för att skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv. År 2010 bildades och lanserades den ideella föreningen Diversity Charter Sweden av A-search, Axfood, Lectia, L´Oreal, Managing Diversity, Novartis, Scandic, Skanska, Sodexo och Volvo Cars. Diversity Charter Sweden blev då det sjunde Chartret i Europa. Idag finns Diversity Charter i 26 EU-länder.

Styrelse

gabriella_wiiala

Ordförande

Gabriella Wiiala

Business Director, Spoon

anders_barna

Kassör

Anders Barnå

VD, Unicus

gith_bengtsson

Vice ordförande

Gith Bengtsson

Head of HR Retail, Swedbank

fredrik_carlson

Ledamot

Fredrik Carlson

Strateg Mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen

anna_leander_nyberg

Sekreterare

Anna Leander Nyberg

Head of HR & Sustainability, Stockholm Exergi

kicki_lilliedrake

Ledamot

Kicki Lilliedrake

Kommunikationschef, Fastigo

amir_nazari

Ledamot

Amir Nazari

Inclusion & Diversity Manager, AFRY

paolo_pelacchi

Ledamot

Paolo Pelacchi

People & Culture Director, ISS Facility Services Sweden

frida_marty_wallgren

Ledamot

Frida Marty Wallgren

Expert Diversity & Inclusion Talent Management, Vattenfall

linn_edholm

Suppleant

Linn Edholm

Country Co-Worker Experience Manager, IKEA Group

Tomas Mehari

Suppleant

Thomas Mehari

Ordförande & grundare, Auxilirec AB

Personal

anna_carlsson_sigstedt

Generalsekreterare

Anna Carlsson Sigstedt

Adjungerande i Diversity Charter Swedens styrelse

Bild på Hasse Sandberg

Hasse Sandberg

Kommunikatör på Diversity Charter Sweden