Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 17 000 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Shamsher Khan 2020-mini

Suppleant

Shamsher Kahn

, Direktör Energihandel, Stockholm Exergi

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Min bakgrund, arbetslivserfarenhet både i Indien och i Sverige gör att jag kan bidra med mina insikter hur mångfald och inkludering fungerar i verkligheten och vad som är viktigt för att kunna få effekt av dessa satsningar.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Mångfald och inkludering är ingen lätt fråga som alla bolag kan lösa på var sitt håll fullt ut. Det behövs ett brett samarbete som skapar förutsättningar för att hitta olika lösningar, bygga kompetens och inte minst att alla dessa insatser som leder till en utökad konkurrenskraft för bolagen övertid. Där spelar Diversity Charter Sweden en viktig roll genom att hjälpa bolagen med rätt kunskap i ämnet.

3. Oväntad egenskap?

– Kan fem språk flytande. Lärde mig svenska relativt fort.