Visa den här webbplatsen med din enhet i "liggande" läge för den bästa upplevelsen.

Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

 • At AFRY we endorse diversity in all its forms.

  We want to attract people into our organization with different backgrounds and perspectives, because we know that it drives profitability, growth, innovation and joy.

  We are very happy to be a part of Diversity Charter Sweden! It is an excellent network of organisations that are sharing experiences, ideas and knowledge about inclusion and diversity.

  We still have a lots to learn and we are truly exited in meeting all of the representatives in Diversity Charter Sweden!

  – AFRY

 • "På Ahlsell är vi övertygade om att bolagets konkurrenskraft stärks genom mångfald. Det ökar kreativiteten och innovationskraften hos våra medarbetare och även möjligheten att förstå våra kunder på ett bättre sätt. Grupper med högre mångfald bidrar till ett bättre arbetsklimat och i slutändan att vi får roligare på jobbet. Således är inkludering en viktig aspekt för oss, att skapa förutsättningar för delaktighet för att alla ska kunna bidra fullt ut i verksamheten. Vi ska också verka för en kultur där det är enkelt att vara sig själv och nå sin fulla potential, genom öppenhet, visad respekt och omtanke om varandra.

  Vi kan redan se att våra insatser ger resultat, men vi behöver bli ännu bättre. Arbetet med mångfald och inkludering har inget slutdatum. Det är någonting som vi alltid måste ha med oss."

  – Ahlsell

 • AMF ser mångfald som en tillgång och ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet för våra kunder, genom att vi löser problem och utvecklar verksamheten med våra olika perspektiv. För oss handlar mångfald både om rätten att få vara sig själv och att dra nytta av tillgängliga kompetenser och erfarenheter. Som arbetsgivare ska vi verka medvetet och målinriktat för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.”

  – AMF

 • Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel.

  – Apoteket AB

 • AuxiliRec arbetar aktivt med integration i samhället och det är därmed vårt uppdrag att se till att mångfald är en del av vår egen personalstyrka samt hos företagen som vi samarbetar med.

  Vi arbetar med personalrekrytering och kompetensutveckling hos kandidater och vi ser dagligen fördelarna med mångfald när det kommer till både företagsutveckling och utvecklingen i samhället.
  Med mångfald ser vi en variation av idéer, kompetens och erfarenheter!

  – AuxiliRec

 • För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft.

  – Axfood AB

 • We love diversity in all its forms! And we know that diversity has the potential to drive growth and innovation in any organisation. We also know that the benefits of diversity are only possible when there is inclusion.  Organisations need to actively create conditions where any type of diversity is not only acknowledged but also harnessed and celebrated.

  Therefore, we are very happy to have signed the Diversity Charter Sweden. We look forward to sharing experiences, insights and join discussions on diversity and inclusion with a great network of members – in Sweden and internationally.

  BBi Communication

 • Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och Förenkla förändring vår vision. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling. Vi tror att kompetensutveckling och förändringsledning föder framgång i en värld som förändras allt snabbare. På BiTA arbetar vi därför med att kombinera dessa två perspektiv i konsult- och utbildningsleveransen.

  – BiTA

 • Blocket’s products are for everyone and so is our working environment. That is why a diverse and inclusive culture is a necessity for innovation and continued growth. Also - being fair and equal feels good in our hearts.

  With a network like this we will learn and inspire each other to get a more diverse, inclusive and sustainable society. Contributing even more. It feels great and we are so excited to be part of Diversity Charter.

  – Blocket

 •  Vi på DNB är övertygade om att en inkluderande arbetsplats är en trygg arbetsplats och att mångfald hjälper oss att ta vara på kompetens, stärker affären och ger oss fler perspektiv – vilket i sin tur skapar innovationskraft. Genom Diversity Charters nätverk vill vi aktivt bidra med våra erfarenheter, men också lära oss av andra för att hela tiden försöka ligga i framkant i detta långsiktiga arbete.

  – DNB Sverige

 •  

  ”Det är uppenbart att Diversity Charter Sweden erbjuder kunskap, inspiration och nätverk inom mångfaldsfrågor på en mycket hög nivå!
  Efter att ha deltagit i två välarrangerade evenemang under hösten 2020, så känns ett medlemskap helt självklart.
  Jag ser fram emot att tillsammans med föreningens medlemmar skapa mer lönsamma organisationer genom ökad mångfald och inkludering."

  – Dutt CSR Consulting AB

 •  

  På Dustin vet vi att synliga och icke synliga olikheter ökar möjligheten för oss att skapa attraktiva erbjudanden för våra kunder. Det är viktigt för oss att vara en utvecklande och inkluderande arbetsplats där vi ser varandra och tar hand om varandra. Dessutom kan vi göra skillnad på samhällsnivå – genom leverantörer, distributörer, kunder och slutanvändare. Ju mer vi speglar samhället desto bättre kommer vi kunna ta oss an den uppgiften. På Dustin arbetar vi med strukturer för att minimera risken för godtyckliga beslut baserade på fördomar och vi har bland annat infört en anonymiserad rekryteringsprocess och en årlig lönekartläggning i samtliga länder där vi har verksamhet."

  – Dustin

 • ”På GKN Aerospace Sweden strävar vi alltid efter att vara en organisation där alla medarbetare får lära sig nya saker och utvecklas, både som individer och i våra yrkesroller. Vi vet att team och organisationer där man är medveten om varandras olikheter och kan inkludera det i sitt medarbetarskap och ledarskap är mer framgångsrika än andra. Vi ser därav vårt deltagande i Diverisity Charter som en nyckel i att lära oss mer om detta och ge oss input för att frigöra potential inom Diverisity and Inclusion på GKN Aerospace.”  

  –  GKN Aerospace Sweden

 •  ”Inclusion is diversity in action. That is why inclusion comes first. Diversity is the mix of people while inclusion is about actively advocating for that mix and making it work."

  – H&M Group

 • Som en av marknadens ledande vinimportörer är det självklart för oss att ta ansvar för såväl människa som miljö och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Ett led i detta är våra strategier för jämställdhet och mångfald – såväl i organisationen som gentemot marknaden. Vi vet att en organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ett professionellt bemötande som skapar trygghet och trovärdighet hos medarbetare, arbetssökande, kunder och leverantörer. Vi är helt övertygande om att vår verksamhet blir ännu bättre och mer genomtänkt när vi aktivt använder oss av den mångfald av erfarenheter som företagets medarbetare är bärare av.

  – Hermansson & Co AB

 • Som en stor aktör har ICA ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. ICAs mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet. ICA driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

  – ICA Gruppen AB

 • "ISS framtid är beroende av att vi klarar av att attrahera och inkludera alla olika kompetenser och bakgrunder in till vårt företag. Arbetet inom mångfald och inkludering är därför avgörande för oss. Så med stor ödmjukhet men med hög ambition ser vi fram emot att få vara en del av Diversity Charter och hoppas att vi tillsammans ska kunna ta detta arbete till en ny nivå där vi verkligen kan göra skillnad.”

  – ISS Facility Services AB 

 • Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

  – Ledarna

 • På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

  – Länsförsäkringar AB

 • At Massive Entertainment, we are committed to continuously promote diversity and inclusion, both in our studio and our industry. Diverse teams stemming from different backgrounds and cultures equal increased productivity and creativity. Diversity Charter Sweden is a valuable source for inspiration, knowledge and ideas in our everyday mission to improve equality, diversity and inclusion at Massive.”

  – Massive Entertainment

 • Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla våra anställda utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara möjligt utan mångfald.

  – Michael Page International (Sweden) AB

 • "Vi på Mitt Liv delar Diversity Charters vision och är övertygade om att tillsammans blir vi starkare och kan åstadkomma mer och ännu snabbare. Vi ser mycket fram emot att lära oss av alla I nätverket och också få bidra med det vi kan under vårt kommande medlemskap."

  – Mitt Liv AB (svb)

 • “At Morningstar, we are committed to Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) because it makes a stronger company but more importantly because it’s simply the right thing to do. We want to create a workplace that welcomes, celebrates, invests in, and empowers all people—one where everyone belongs, and where colleagues feel safe and comfortable to be themselves. This may look different in Stockholm than it does in Chicago or in Mumbai. But the goal (and hopefully, the outcome) is the same: we want our diverse, equitable, and inclusive workplace to be the foundation for new, better decisions about what we do and how we do it.”  

  – Morningstar

 • På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

  – MultiMind Bemanning AB

 • Novartis focus on cultivating an inclusive and engaging high-performance environment that values and leverages diversity, creating a workplace that encourages and utilizes the ideas of all associates. To operate successfully as a global organization, it is essential that our people reflect the rich diversity of our markets. The people who work at Novartis Group companies come from a variety of backgrounds that include different nationalities, different cultures, and different life and professional experiences. As our customer base becomes increasingly diverse, a diverse talent pool of the best-qualified candidates becomes critical in being able to better understand patient and customer needs, and provide innovative solutions.

  – Novartis Sverige AB

 • ”Partsrådet är centrala parters stöd till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans för att stärka statsförvaltningen. Sett till de utmaningar som staten står i och inför så är det viktigt att fånga olika perspektiv. Därför behöver vi sträva efter att bli riktigt bra på att ta tillvara potentialen som finns i olikheter.”

  – Partsrådet

 • Pihr’s mission is to close the global pay gap by offering organizations world-class technology and advisory services”.

  – Pihr

 • Vi på PS Occasion delar Diversity Charters mening om att olikheter är en resurs och vi vill aktivt arbeta för att få in fler perspektiv i vår bransch. Dels för att det är viktigt för oss internt i våra arbetsgrupper, men även för att skapa riktigt bra och hållbara kommunikationslösningar till våra uppdragsgivare.

                                                                              – PS Occasion

 • Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen.

  – Region Stockholm

 • Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland.

  – Scandic Hotels AB

 • Intern och extern mångfald, jämställdhet och inkludering är nycklar för Sida i arbetet med att utrota fattigdom och lyckas i en komplex, snabb och föränderlig omvärld, samt för att hitta vägar till nya partnerskap och innovationer som bidrar till att nå målen i Agenda 2030.

  – Sida

 • Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete.

  – Skanska Sverige AB

 • Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå.

  – Sodexo AB

 • "Vi jobbar med att rusta och rekrytera hållbarhetstalang och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Via vårt medlemskap säkerställer vi inte bara att vi internt håller hög kvalitet inom inkluderande rekrytering utan ökar även våra partners och nätverks möjligheter."

  – Sustainergies

 • Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

  – Svensk Bilprovning AB

 • "Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi vill också vara specialister på att vara en arbetsplats för alla; en hållbar vägbransch behöver medarbetare som speglar samhället, och Svevia vill leda den utvecklingen. Varje dag ser vi att en inkluderande arbetsplats skapar engagemang och delaktighet – två nödvändiga fundament för att Svevia ska kunna utvecklas som företag. 

  Det här är förstås inget som kommer av sig självt. Tvärtom. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka mångfalden i alla grupper och på alla nivåer i företaget, vi målsätter, mäter och följer upp. Genom att vara med i Diversity Charter får vi en möjlighet att lära och inspireras av andra inom detta område samt dela med oss av våra egna erfarenheter. "

  – Svevia

 • Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.

  – Systembolaget AB

 • Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder.

  – Särmarks Assistans AB

 • At Tele2 we have high ambitions, our goal is to create an inclusive environment where everyone can perform at their best, and at the same time to build a gender balanced workforce. By being a member of the Diversity Charter we hope to gain and share knowledge and experiences that help us to accelerate the change we all are looking for.

  – Tele2

 • Vi på THS Armada, den största karriärmässan i Skandinavien, är en länk mellan KTH studenter och företag. Vi är glada att vara medlemmar i Diversity Charter Sweden, så att vi kan lära oss mer om mångfald & inkludering. Kunskapen och inspirationen vill vi dela vidare, och visa företagen att dessa kärnvärden är viktiga för deras framtida anställda från KTH.

  – THS Armada

 • TIME DANOWSKY är en advokatbyrå med fokus på framtidens affärer där innovation och nyskapande är en naturlig del av varje organisations affärsverksamhet. Det har gett oss många tillfällen att inspireras av kraften i mångfalden, att se hur olikheter och mänskliga möten leder till nya perspektiv och möjligheter. Med ett inkluderande förhållningssätt vill vi verka för ökad mångfald och nya perspektiv även i vår bransch.r.

  TIME DANOWSKY Advokatbyrå AB

 • "En viktig del i vår vision är att bidra till en hållbar arbetsmarknad och det gör man inte själv. Därför har vi valt att ingå i Diversity Charters medlemsnätverk. Här kan vi tillsammans med många andra företag, som har samma ambition, säkerställa att vi får en arbetsmarknad som utgår från kompetens och inget annat. Tillsammans kan vi lyfta upp affärsnyttan med mångfald och inkludering."

   

  .– TNG

 • Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Asperger. För det gör oss till bättre testare. 

  I digitaliseringens tidevarv behöver alla företag vassa testare. Använder ditt företag Unicus minskar ni dessutom arbetslösheten bland personer med funktionsvariation. Och utan att ni som företag behöver ta någon risk. Testa oss – testa annorlunda!

  – Unicus Sverige AB

 • Västra Götalandsregionen ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Vi har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter som berör till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Det är ett viktigt steg i att nå vår vision om det goda livet, för varje människa, och vår ambition om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

  – Västra Götalandsregionen 

 • På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

  – We Select 

 • Our objective by joining Diversity Charter is to share and join insightful discussions with other companies that, like Zound, want to enhance the focus on diversity and inclusion, with the ambition to create and shape a workplace where no one should feel excluded or disregarded. Getting fresh perspectives and learn about the contemporary pulse of other companies and organisations will allow us to grow together and help each other towards the path of inclusion and diversity.

  – Zound Industries

Vi är Diversity Charter Sweden

Logo AFRY
Logo ALMI
Logo AMF
Logo Apoteket
Logo A-Search
Logo Auxilirec
Logo AVARN Security
Logo Axfood
Logo BBi Communication
Logo Bergendahls Food
Logo BiTA
Logo Bilprovningen
Logo Blocket
Logo Bluestep
Logo Bombay Works
Logo Clas Ohlson
Logo Dear Future
Logo DNB
Logo DUTT CSR Consulting
Logo Dustin
Logo Fastigo
Logo Edenred
Logo Folksam
Logo GEA
Logo Happyr
Logo Hermansson & Co
Logo H&M Group
Logo ICA
Logo IKEA
Logo Kantar SIFO
Logo LEDA 20
Logo Ledarna
Logo Länsförsäkringar Stockholm
Logo Loreal
Logo Managing Diversity
Logo Massive
Logo Michael Page
Morningstar
Logo Multimind
Logo Nordea
Logo Nordiskt Valideringsforum
Logo Novartis
Logo Nyckeltalsinstitutet
Logo Partsrådet
Logo Partsrådet
Logo Preem
Logo PS Occasion
Logo Region Stockholm
Logo Sandvik
Logo Scandic
Logo S E B
Logo SIDA
Logo Skanska
Logo Svenska Mässan
Logo Sobona
Logo Sodexo
Logo Spendrups
Logo Spoon
Logo Stockholm Exergi
Logo Stockholms Stad
Logo Svenska Filminstitutet
Logo Svenska Postkodlotteriet
Logo Swedbank
Logo Svevia
Logo Systembolaget
Logo Särnmark
Logo Tele2
Logo Telia
Logo Teskedsorden
Logo Tillväxt Botkyrka
Logo Time Danowsky
Logo T N G
Logo Unicus
Logo Unionen
Logo Vattenfall
Logo We Select
Logo Volvo Cars
Logo Västra Götalandsregionen
Logo Västtrafik
Logo Zoundindustries
Start 2021-11-24
Slut 2022-02-15 23:55
Anmälan senast 2022-02-15 23:55

Valberedningen för Diversity Charter Sweden vill informera medlemmarna om att det är dags för nominering till årsmötet i mars 2022

Vi hoppas att ni som medlemmar vill engagera er i föreningen och utveckla verksamheten genom att delta med nomineringar till valberedningen samt med tankar och idéer inför årsmötet.

Diversity Charter Sweden leds av en arbetande styrelse som enligt stadgarna består av en ordförande, åtta ledamöter och tre supplean

Om du är intresserad av ett uppdrag eller känner någon du vill nominera, skicka mail med namn, organisation/företag, mailadress och telefon till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du vill ha mer information om valberedningen och nomineringar, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel. 070- 3030962.

Välkommen med din nominering senast den 15 februari!

Start 2021-12-17
Slut 2022-02-15 23:55
Anmälan från 2022-02-15 23:55
Anmälan senast 2022-02-15 23:55

Svensk arbetsmarknad går igenom en kraftig strukturomvandling. Livslångt lärande är i fokus. Många jobb försvinner rasande snabbt och lika många nya tillkommer. Vad gör företag och organisationer idag för att få med alla i omskolning och kompetenslyft inom teknik och IT? Hur kan man säkerställa att investeringarna i livslångt lärande kommer alla till nytta oavsett ålder?

Dessa frågar ska vi belysa tillsammans med:
John Mellkvist, seniorkonsult och expert på ålderism Kreab Stockholm
Ana Andric, näringspolitisk expert TechSverige
Jonas Mauritzson, rådgivare TRR
Malin Wretman, Manager Learning Lead ICA Gruppen
Raquell Blomberg Automation lead ICA Gruppen
Damir Sisic, Head of Growth AW Academy

Moderator: Elin Larsson, kundansvarig Nyckeltalsinstitutet
Chatfaciliator: Naomi Teng , student Stockholms Universitet

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2022-01-28 08:30
Slut 2022-01-28 10:00
Anmälan senast 2022-01-26 23:55

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2022-02-25 08:30
Slut 2022-01-28 10:00
Anmälan från 2022-02-01
Anmälan senast 2022-02-23 23:55

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2022-03-25 08:30
Slut 2022-03-25 10:00
Anmälan från 2022-02-01
Anmälan senast 2022-02-23 23:55

Tema: Building bridges


Program:
Återkommer med mer info. 


Dagens värd: Sofia Klingberg Inclusion & Diversity manager AFRY

Plats: AFRY, Grafiska vägen 2 A, Göteborg
 

Detta är ett nätverk, där allt görs av, med och för våra medlemmar.

 

OBS! Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig endast till medlemmar. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr. Begränasat antal platser, först till kvarn.

Start 2022-05-06 08:30
Slut 2022-05-06 10:00
Anmälan från 2022-04-01
Anmälan senast 2022-04-29

Tema: Hur vet man att det finns en inkluderande kultur?

Frågor att tänka till kring inför mötet.

  • Hur vet man om man har en inkluderande kultur, vad kännetecknar den och hur mäter man det?
  • Egna erfarenheter och tips om arbetet med att bygga en inkluderande kultur.
  • Eventuella problem eller utmaningar som man stött på kopplat till ämnet.


Program:
Återkommer med mer info. 


Dagens värd: Jessika Kjellgren Hållbarhetschef Svenska Postkodlotteriet

Plats: PostkodLotteriet/Novamedia, Klarbergsvidukten 63, Waterfrontbuilding
 

Detta är ett nätverk, där allt görs av, med och för våra medlemmar.

 

OBS! Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig endast till medlemmar. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr. Begränasat antal platser, först till kvarn.

Start 2022-05-12 14:30
Slut 2022-05-12 16:00
Anmälan från 2022-04-01
Anmälan senast 2022-05-10 23:55

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2022-05-20 08:30
Slut 2022-05-20 10:00
Anmälan från 2022-05-02
Anmälan senast 2022-05-18 23:55
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact