Kunskapsbank

I Diversity Charter Sweden finner du en gedigen kunskap och erfarenhet som samlas i vår kunskapsbank. En aktiv kunskapsspridning bidrar till ett ökat värde.

Ålder

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Inlägg