Kunskapsbank

I Diversity Charter Sweden finner du en gedigen kunskap och erfarenhet som samlas i vår kunskapsbank. En aktiv kunskapsspridning bidrar till ett ökat värde.

Mäta mångfald

En förutsättning för att ett framgångsrikt arbete med mångfald och inkludering i arbetslivet är att det bygger på fakta, att man tar reda på hur det verkligen ser ut. Här samlas kunskap och erfarenhet hur man kan mäta mångfald.

Inlägg