Kunskapsbank

I Diversity Charter Sweden finner du en gedigen kunskap och erfarenhet som samlas i vår kunskapsbank. En aktiv kunskapsspridning bidrar till ett ökat värde.

Sexuell läggning

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO). 

Inlägg