Kunskapsbank

I Diversity Charter Sweden finner du en gedigen kunskap och erfarenhet som samlas i vår kunskapsbank. En aktiv kunskapsspridning bidrar till ett ökat värde.

Inkluderande rekrytering

Rekrytering är nyckeln till att öka mångfalden i en organisation. Inkluderande rekrytering är en förutsättning för att företag och organisationer ska fortsätta vara framgångsrika och konkurrenskraftiga bland kunder och framtida medarbetare.

Inlägg