Europeiska Nätverket

Sedan Diversity Charter bildades 2004 i Paris har projektet spridit sig till 26 europeiska länder och 15 400 medlemsorganisationer, vilket gör att mångfaldsarbetet når över    17 miljoner anställda. 

Den europeiska plattformen

Europeiska unionen (EU) antog 2000 mottot “United in Diversity”. Enligt Europeiska kommissionen innebär mottot att européerna via EU förenas i arbetet för fred och välstånd, och att de många olika kulturerna, traditionerna och språken i Europa är en positiv tillgång för kontinenten. 

Diversity Charter bildades 2004 i Paris av en grupp företag som tillsammans avsåg skapa bättre förutsättningar för integration i sina egna verksamheter samtidigt som de arbetade med ett bredare samhällsperspektiv. Genom att erbjuda unga personer med olika etnisk bakgrund, kontakter och utbildning inom företagen tillvaratogs kompetensen bland ungdomar på ett nytt sätt. Arbetet utvecklades snabbt till att handla om de medverkande företagens mångfaldsstrategier och idag representeras det franska Chartret av 25 procent av Frankrikes arbetstagare. En stor den av den franska arbetsmarknaden intresserade sig för Diversity Charter som fick alltmer uppmärksamhet och spred sig till Spanien, Tyskland, Belgien och Italien.

Syftet är att skapa möjligheter till erfarenhetsbyte och utveckling av mångfald och inkludering i arbetslivet. Projektet har spridit sig till 26 nationer vilket gör att mångfaldsarbetet når miljontals anställda.

Flera gånger per år anordnas en konferens på EU-nivå för Diversity Charters medlemscharters. EU-kommissionen inser Diversity Charters bidrag till att bekämpa diskrimineringen. De stödjer arbetet genom att finansiera möten, ”Exchange Platforms”, för erfarenhetsutbyte om inkludering i arbetslivet utifrån ett europeiskt perspektiv.

Det svenska Chartret startades 2010 av Axfood, A-search, Lectia, Managing Diversity, L´Oreal, Novartis, Sodexo, Scandic, Skanska och Volvo. Som medlemmar vill vi bidra med ett nordiskt perspektiv på mångfald och vara med och vidareutveckla föreningens medlemsnätverk.

Ordet charter står för ett långsiktigt åtagande att enskilt och gemensamt arbeta för en fråga. Det är statement från Charta 77; fri, informell och öppen sammanslutning av människor förenade av viljan att arbeta enskilt och gemensamt för respekt för mänskliga och medborgerliga rättigheter i vårt land och i hela världen. Chartrets arbete präglas av långsiktighet och hållbarhet. Det är medvetet uthålligt arbete gör att vi står här idag.

Antal medlemmar i siffror:

– 26 länder inom EU

– 15 400 signatorys (företag, statliga företag, ideella organisationer, fackliga organisationer och universitet )

– Representerar över 17 miljoner anställda

– 150-tal medlemmar i Sverige, vilket motsvarar omkring 600 000 anställda. motsvarar omkring
600 000

Prenumerera på EU nyhetsbrev

Här har kan du få nyheter från de andra Diversity Charters inom EU-plattformen.

Medlemsländer

Belgien

Italien

Portugal

Tjeckien

Danmark

Kroatien

Rumänien

Tyskland

Estland

Litauen

Slovakien

Ungern

Finland

Luxemburg

Slovenien

Österrike

Frankrike

Nederländerna

Spanien

Irland

Polen

Sverige