FREDAGSKUNSKAP – MÄTA MÅNGFALD 2021-08-27

Fredagskunskapen fokuserar på att mäta mångfald, ett tema som är återkommande hos Diversity Charter Sweden och som vi vet intresserar många företag och organisationer i sitt arbete med aktiva åtgärder inom alla diskrimineringsgrunder.

Ta del av hur organisationer bäst mäter mångfald samt praktiska exempel på hur organisationer arbetar med frågan när det gäller jämställdhet och etnisk mångfald. Dessutom samtalar vi kring debatten om vikten av att mäta mångfald eller inte.

Lyssna till:

Tina Ekström VD, Nyckeltalsinstitutet

“Konsten att kartlägga mångfald och jämställdhet!”
I en tid med mycket tyckande har kravet på fakta ökat – för att säkerställa beslutsunderlag inför val av strategier och aktiviteter. Så även inom området mångfald och jämställdhet.
Men det har sina utmaningar att kartlägga dessa områden och det går att göra på olika sätt.
Tina berättar mer om hur och vad man kan kartlägga när det gäller mångfald/jämställdhet, svårigheter och vikten av att ta nyckeltalen allvarligt, men inte bokstavligt.


“Hur skapa engagemang hos ledningen genom visualisering av jämställdhetsdata”
Kristin Ekholm, People Data Analyst och HRIS Expert, Telia Company
Stöttar verksamheten med analyser av people data och utveckling av verktyg och rapporter som möjliggör ett datadrivet beslutsfattande. Är särskilt intresserad av jämställdhetsfrågor och hur data kan bidra att driva agendan framåt.  

Vibeke Stadling, ansvarig för mångfald & inkludering, Telia Sverige samt global HR-specialist inom hälsa och välmående inom Telia Company-koncernen
Vibeke har ett djupt engagemang i frågor kring hållbart arbetsliv med en inkluderande arbetsplats och välmående i fokus.

Natalia Farfan Santos Talent & Diversity Specialist, Tele2 (this part is in english)

“First steps towards compiling data beyond gender”.
Besides being responsible for developing the tools and conditions for talent and performance management, she also leads on the D&I strategy and initiatives at Tele2.

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »