FREDAGSKUNSKAP:EN ARBETSPLATS BORTOM KÖN – TRANS OCH INTERSEX PERSONER PÅ EN KÖNSUPPDELAD ARBETSMARKNAD 2021-03-26

Fredagskunskapen fokuserar på trans- och intersexpersoners situation.

År 2009 infördes könsöverskridande identitet och uttryck som en diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslag. Flera FN organ betonar att mänskliga fri- och rättigheter ska gälla varje människa, även trans och intersex personer, och huvudbudskapet i Agenda 2030 är att “ingen ska lämnas utanför”. Budskapet är tydligt men den svenska arbetsmarknaden haltar och många hbtqi-personer kan inte vara öppna med varken sin läggning eller identitet på arbetsplatsen.

EUs senaste rapport från 2020 visar att det är ”A long way to go for LGBTI equality“(en lång väg att gå tills vi uppnår jämlikhet för hbtqi-personer). 30-35 procent av transpersoner uppger att det känner sig diskriminerade på sin arbetsplats. Flera studier visar att den könsuppdelade strukturen tillsammans med kulturen bidrar till strukturell diskriminering och trakasserier för trans och intersex personer.

Vi ställer oss frågan, hur kan vi uppnå jämlikhet för hbtqi-personer på svenska arbetsplatser?

Följ med på personliga berättelser från Jamie Gustafsson från Hallstahammar och Robin Koelewijn, Data Scientist, Volvo Cars som identifierar sig som transpersoner.

Katarina Matson Senior Expert for Culture and Diversity och Jasmin El Kachani AronssonTalent Management for Culture and Diversity, Volvo Cars tar oss med på deras framgångsarbetet och utmaningar. De har bland annat arbetat med medarbetarundersökningar, hbtq-guide, nätverk, inkluderingsmånad, kultur, utmaningar kring utbildning, omklädningsrum, IT-system och kultur/attityder.

Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, tidigare infrastrukturminister. Vi tar upp frågor som; Hur arbetar politiken med att driva en mer inkluderande arbetsmarknad för trans och intersex personer? Vad kan politiken göra mer?

Moderator: Fredrik Carlson strateg för mänskliga rättigheter på Västra Götalandsregionen. Fredrik har nyligen skrivit en masteruppsats om “Sports beyond sex A study on trans and intersex people in sex-segregated Swedish amateur sport”. Fredrik inleder Fredagskunskapen med att ge oss en problemformulering, bakgrund och begreppsförståelse.

Varmt välkommen!