FREDAGSKUNSKAP: JOBBA MED AKTIVA ÅTGÄRDER INOM LIKA RÄTTIGHETER/MÖJLIGHETER – HAR DIN ORGANISATION KNÄCKT KODEN? 2021-01-29

Kan vi ta hjälp av lagen för att driva ett framgångsrikt mångfaldsarbete?

År 2017 stärktes kraven i diskrimineringslagen kring HUR aktiva åtgärder kring lika rättigheter och möjligheter ska drivas i organisationer. Arbetet ska främja lika rättigheter/möjligheter, samt motverka trakasserier inom samtliga diskrimineringsgrunder utifrån en given process med tydligt krav på dokumentation.

Hur görs det i praktiken?
Och hur får vi det till en levande fråga i våra organisationer?

Till vår hjälp för att berätta om lagen och hur den ska tillämpas har vi två personer från Diskrimineringsombudsmannen (DO) ;
– Sofie Rykowski jurist på med tillsynsutredningar inom arbetsliv, expert för DO:s räkning i Svenska ILO-kommittén och i projekt som handlar att sprida kunskap om aktiva åtgärder.
– Shrikant Ward utredare vid DO, där han leder flera projekt som handlar om att sprida information & kunskap om diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.  

Vi får höra om DO:s uppdrag samt de pågående projekt som görs för att få fler arbetsgivare att mer aktivt arbeta med aktiva åtgärder. 
– introduktion till hur arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder enligt 3 kapitlet, Diskrimineringslagen. 2008:567. 
– ta del av DO:s digitala guide: Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet som ger vägledning, tips och konkreta exempel till arbetsgivare, inom de olika områdena arbetsgivare behöver i sitt fortlöpande arbete. 

Monica Westerberg Culture manager Skanska Sverige. Monica har ett övergripande ansvar att bygga och stärka Skanska Sveriges kultur, värderingar och hållbarhetsområdet Mångfald & inkludering. Skanska Sverige är en av inaitivtagarna till Diversity Charter Sweden och därmed en av våra äldsta medlemmar. De har länge varit i framkant när det gäller att arbeta med mångfald inkludering både lokalt och globalt. Vi kommer få ta del av Skanskas mångfaldsresa med fokus på arbetet med aktiva åtgärder, fallgropar och framgångsfaktorer.

Om du har några specifika frågor inom ämnet till DO får du gärna skicka in dem senast 11 januari, så ska vi göra vårt bästa för att besvara dem under seminariet. Skriv in i ämnesraden “Fråga till DO”.

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »