Anna Carlsson Sigstedt står och håller ut händerna välkomnande. Hon är klädd i svart täckkappa och har en svartvit halsduk runt halsen.

Var med bilda regional grupp i Jönköping – Uppstartsmöte den 31 jan. kl. 15:30-16:30!

Diversity Charter Sweden tar nästa steg för att det ska bli regionala träffar i fler städer. Då flera av våra medlemsorganisationer år representerade i Jönköping vill vi starta en regional grupp där. Med målet att genomföra regionala träffar i Jönköping! 


Vad är en regionalträff?
Här har du och dina kollegor möjlighet till fördjupade smågruppssamtal kring Fredagskunskapens tema, med företrädare från andra företag/organisationer med liknande utmaningar och förutsättningar.

Var?
Träffarna är uteslutande fysiska hos någon medlemsorganisation. I dagsläget arrangeras dessa i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Antal?
Ungefär två till tre fysiska träffar per termin.

För vem?
Alla våra träffar anordnas av och för våra medlemmar, därför önskar vi starta en planeringsgrupp i Jönköping för att komma igång. Planeringsgruppen är de som planerar två till tre fysiska träffar per termin. Oftast är hela gruppen med i planeringen och sedan är den fysiskt träffen hos en medlem. Gruppen har ansvaret för värdskapet och att det blir spännande smågruppssamtal. Det krävs inga förkunskaper.

Viktigt att tänka på för att lyckas ·      
– Att ni är en grupp på tre till fyra personer som driver den regionala gruppen.
– Att det är Diversity Charter Sweden som är arrangören.
– Din huvuduppgift är att se till att ni skapar inkluderande träffar där alla får komma till tals.

Diversity Charter Swedens kansli
Inbjudningarna till era regionala träffar skickas från Diversity Charter Swedens kansli. Vi står för eventuella matkostnader. Ibland har värden själv möjlighet att stå för eventuella matkostnaderna.

Digitalt uppstartsmöte
Du är inbjuden till ett digitalt uppstartsmöte onsdag den 31 januari kl 15:30-16:30 där vi berättar mer. Bjuda gärna med dina andra kollegor som du också tror vill engagera sig. Med på mötet är vår generalsekreterare Anna Carlsson Sigstedt och Regionalgruppens styrelserepresentant Caroline Liwång, Handelsbanken.

Sprid informationen vidare till dina kollegor. Alla som är intresserade är välkomna till Uppstartsmötet.


Hör gärna av dig om du har några funderingar till anna.carlssonsigstedt@diversitychartersweden.se

Varma hälsningar
Anna Carlsson Sigstedt och Caroline Liwång styrelserepresentant
 
Anna Carlsson Sigstedt står och håller ut händerna välkomnande. Hon är klädd i svart täckkappa och har en svartvit halsduk runt halsen.