Hasses kommunikativa tankar

Nu har jag jobbat för Diversity Charter Sweden i drygt ett halvår och oj vad jag har lärt mig en massa. Ett stort tack till er alla. Ni har verkligen varit otroligt välkomnande och villiga att dela med er av era kunskaper och erfarenheter. De är guld värda för mig som kommunikatör.

Det är ett annat sätt att tänka än vad jag var van vid. I mina tidigare jobb, där en av mina främsta uppgifter var kommunikation och PR har det funnits ett eller flera tydliga krav. Det har handlat om krav på jämlik cancervård, en väl fungerande rehabilitering efter cancer och stroke. Våra gemensamma krav är mer subtila och mindre lätt att skriva på ett plakat. Även om jag inte tror på plakatpolitik så är det ett bra sätt att tänka, att ens budskap ska vara så enkelt att det ska gå att skriva på ett plakat. Våra frågor upplever jag har en stor uppbackning hos gemeneman, det är i sig en utmaning då det innebär att vi inte riktigt utmanar eller har en tydlig motståndare. Då får vi jobba hårdare och smartare med storytelling, för vi har en massa fantastiska exempel på hur framgångsrikt mångfald och inkludering är. Där skulle jag behöva er hjälp, ge mig era framgångsrika exempel på hur bra mångfald och inkludering hos er är. Det kan vi sedan tillsammans sprida och på så sätt få större fokus på oss och för våra frågor.

Jag ser fram emot att få uppleva Diversity Month och Signatory Event. Dels för att det är helt fantastiska event som jag kommer lära mig en otroligt mycket av med det ger mig dessutom möjligheter att skapa mig en egen bild av hur vi kan kommunicera kring dessa event i framtiden.

Avslutningsvis, skulle jag vilja bilda ett nätverk av kommunikatörer, där vi tillsammans kan utbyta idéer och tips på hur vi på bästa sätt sprider kunskap och erfarenheter om mångfald och inkludering. Om du själv är intresserad eller om du har en kollega som skulle vilja ingå i kommunikationsnätverket så kontaktas jag lättast via LinkedIn.

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »