FREDAGSKUNSKAP: TEMA “VEM FÅR SYNAS & HÖRAS?” 2022-08-26

Att jobba med mångfald och inkludering i kommunikation har aldrig varit viktigare. Samtidigt är många grupper underrepresenterade i företags och organisationers kommunikation. Vad kan vi göra för att underrepresenterade grupper ska synas och höras mer? Hur kan vi öka mångfalden och inkluderingen i kommunikationen för att nå ut till flera kunder, medlemmar och samhällsmedborgare?

Bjud med dina kommunikatörer och marknadsförare!

Dagens talare:

Expert:
 Per Karlströmer, VD och grundare KAPI AB. 
Per pratar om den senaste migrationsstatistiken samt vad vi bör tänka på i kommunikation med utrikesfödda inklusive kommunikationskanaler och utmaningar med översättningar. Dessutom berättar han om den undersökning KAPI genomfört med över 1 000 utrikesfödda där vi bland annat får svar på om utrikesfödda känner sig representerade i den svenska politiska debatten samt vad de anser om sina möjligheter att påverka i samhället.

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »