FREDAGSKUNSKAP: TEMA “VEM FÅR SYNAS & HÖRAS?” 2022-08-26

Att jobba med mångfald och inkludering i kommunikation har aldrig varit viktigare. Samtidigt är många grupper underrepresenterade i företags och organisationers kommunikation. Vad kan vi göra för att underrepresenterade grupper ska synas och höras mer? Hur kan vi öka mångfalden och inkluderingen i kommunikationen för att nå ut till flera kunder, medlemmar och samhällsmedborgare?

Bjud med dina kommunikatörer och marknadsförare!

Dagens talare:


Expert:
 Per Karlströmer, VD och grundare KAPI AB. 
Per pratar om den senaste migrationsstatistiken samt vad vi bör tänka på i kommunikation med utrikesfödda inklusive kommunikationskanaler och utmaningar med översättningar. Dessutom berättar han om den undersökning KAPI genomfört med över 1 000 utrikesfödda där vi bland annat får svar på om utrikesfödda känner sig representerade i den svenska politiska debatten samt vad de anser om sina möjligheter att påverka i samhället.

Expert: Malin Sund, redaktör kommunikationsbyrån Spoon & Gabriella Wiiala, Business Director Spoon och ordförande Diversity Charter Sweden. 
Malin och Gabriella berättar om hur kommunikationen idag speglar mångfalden i samhället och varför det är viktigt med representation och inkludering i kommunikation. De delar även med sig av konkreta tips på vad du kan göra för ökad mångfald och inkludering i din kommunikation. 

Företagscase: Nebe Al-mayahi , gundare & VD av scale-up bolaget Teint. Nebe berättar om Teint som designar och tillhandahåller inkluderande och hållbara produkter för ett samhälle av mångfald. De har exempelvis tagit fram hudtonsanpassade plåster.

Moderator: Kotomi Ogi Possnert, senior projektledare & analytiker Employee Experience, Kantar. 
Chatfacilitator: Naomi Teng, studentvolontär, Stockholms Universitet.

Signatory event 2023

Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

LÄS MER »

Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

LÄS MER »