FREDAGSKUNSKAP: TEMA “INKLUDERANDE LEDARSKAP” 2022-11-25

Dagens forskning visar en tydlig koppling mellan inkluderande ledarskap, mångfald och inkludering och skapande av innovativa team. Bevis för att olikheter bidrar till nya perspektiv och ökad innovationstakt behövs knappast för inkluderande ledare. Men att anställa olikheter är inte samma sak som att ta hand om dem …

Vad kännetecknar ett inkluderande ledarskap? Hur ska du leda på inkluderande sätt? Hur ska du som ledare ta vara på hela mångfalden och använda dess styrka för att skapa inkluderande arbetsklimat?

Medverkande:

Tomas Oxendorff, Diversity & Inclusion, Nordea
Främjar mångfald och inkludering på Nordea och med passion driver frågor som respekterar och värdesätter varje medarbetare som individ, oavsett ålder, etnicitet, religion, kön, funktionsvariation eller  sexuell läggning.


Anders Barnå, VD Unicus – Att leda med variationer
Anders startade Unicus i Sverige för 5 år sedan och kommer att dela med sig av erfarenhet och tips för att ”Att leda och inkludera personer utanför normen”.

Panelsamtal – Konsten att leda kulturell mångfald:

Annika BergeSenior Consultant Intercultural Leadership Certified Coach (ACC) BBi Communication
Annika är ledarskapskonsult och coach med 25 års praktisk erfarenhet av att utbilda, föreläsa och coacha medarbetare och ledningsgrupper i interkulturell kommunikation och ledarskap.

Född i Liberia, med föräldrar från USA och Sverige och efter att ha bott och arbetat i Frankrike har hon utvecklat en förståelse för hur kulturella skillnader påverkar oss, vårt ledarskap och vårt sätt att kommunicera. Annika har en utmärkande förmåga att analysera och förstå interkulturella grupper och situationer. Tillsammans formar och tillhandahåller hon affärsfokuserade lösningar och verktyg som behövs för bättre kommunikation och ett framgångsrikt ledarskap i mångkulturella organisation.

Reni Lummo, Driftchef ISS

Ung ledare som drivs av att skapa kundnytta och glädje i en verksamhet som består av personal med olika bakgrund och kulturella olikheter. Reni ansvarar för 54 servicemedarbetare i ett geografiskt område.
Kommer ursprungligen från Bulgarien och bor sedan 2008 i Sverige. Reni har arbetat som lokalvårdare i 11 år och 
rekryterades som teamledare till ISS år 2018 och blev redan år 2019 driftchef. Internt har hon  fått möjlighet att vara mentor till andra driftchefer som börjat sin resa inom ISS efter Reni.


Moderator: 
Sara Sadarangani, konsultchef Unicus
Chatfacilitator:  Alma Lagergrenstudentvoluntär Stockholms Universitet

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »