FREDAGSKUNSKAP: “MÅNGFALD OCH KOPPLINGEN TILL AFFÄRSNYTTA” 2022-10-28

Som motivering att arbeta med mångfald och inkludering lyfts och studeras ofta kopplingen till lönsamhet, det vill säga affärsnyttan med att ha diversifierade team och inkluderande arbetsmiljö. Vad visar den senaste forskningen om detta? Vad innebär det för organisationen om den främsta drivkraften för ökad mångfald och inkludering är lönsamhet? Finns det bättre/sämre drivkrafter i arbetet för mångfald och inkludering? Vad finns det för konkreta exempel på detta bland våra medlemmar?

Välkomna till en spännande Fredagskunskap – bjud gärna med VD och kollegor som jobbar i kommersiella roller!

Medverkande

Expert: Sandra Kastås är grundare av bolaget Diversity Board som verkar för att få in mer mångfald och förebilder i maktens korridorer. Hon är en erfaren entreprenör, kommunikatör och PR-konsult med ett starkt samhällsengagemang. Hon är utbildad normingenjör och har som politiker länge brunnit för jämställdhetsfrågor, som kommit att breddas till mångfald.


Forskare: Anette Risberg, Professor i organisation och ledning vid Høgskolen i Innlandet, Norge
Annette är professor i organisation och ledning vid Høgskolen i Innlandet, Norge. Hon har de senaste åren forskat om högutbildade invandrares situation på arbetsmarknaden utifrån ett organisationsperspektiv. Hennes forskning visar att även i organisationer som arbetar aktivt med inkludering och är välvilligt inställda till mångfald, finns diskriminerande strukturer som försvårar för utrikes födda att få jobb eller göra karriär på samma villkor som inrikes födda.

FöretagscaseGustav Olheim teknikkonsultbolaget AFRY där han är sektionschef inom automotive RnD. Gustav är en erfaren ledare som under många år verkat för hjälpa utländska ingenjörer att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Företagscase: Helena Tronner Vice president Insight Accelerate Knowit
Helena har arbetat med jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006 i många olika organisationer och kan bidra med kloka insikter, bra och dåliga exempel från verkligheten och vägledning kring hur man ska lyckas med sitt inkluderingsarbete. Helena är en mycket uppskattad föreläsare med stora kunskaper inom området. Hon är initiativtagare till Knowits genus- och mångfaldsprogram och har drivit arbetet som har tagit Knowit till Sveriges mest jämställda börsbolag. 

Moderator: Paolo Pelacchi Björkman, Director People & Culture ISS Facility Services Sweden
Chatfacilitator: Alma Lagergren, student Stockholms Universitet

Stockholm: Regional medlemsträff: Klimakteriet

REGISTRERA MEDLEMSKAP KONTAKTA OSS « Alla Evenemang Stockholm: Regional medlemsträff: Klimakteriet november 29 @ 8:00 f m – 10:00 f m Välkommen till medlemsträff i Stockholm på temat: Klimakteriet Fredagskunskap och Regional

LÄS MER »