Diversity Charter Swedens årsmöte 2023

Diversity Charter Sweden genomför den 31 mars, kl. 10.30-12.00 årsmöte. Detta är ett möte endast för medlemmar.

Vid årsmöte och har företrädare för medlemsföretag och -organisationer rätt att närvara och yttra sig. Rösträtt tillkommer dock endast valt ombud (oftast Diversity Charter Swedens kontaktperson) eller suppleant för denne.
Årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsplan, förslag från styrelsen,  eventuella motioner och revisionsberättelse skickats ut i kallelsen till ombuden samt publiceras på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars 2023 och ska skickas till admin@diversitycharter.se

Mötet sker digitalt.

Varmt välkommen!

Signatory event 2023

Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

LÄS MER »

Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

LÄS MER »