Diversity Charter Swedens årsmöte 2023

Diversity Charter Sweden genomför den 31 mars, kl. 10.30-12.00 årsmöte. Detta är ett möte endast för medlemmar.

Vid årsmöte och har företrädare för medlemsföretag och -organisationer rätt att närvara och yttra sig. Rösträtt tillkommer dock endast valt ombud (oftast Diversity Charter Swedens kontaktperson) eller suppleant för denne.
Årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsplan, förslag från styrelsen,  eventuella motioner och revisionsberättelse skickats ut i kallelsen till ombuden samt publiceras på hemsidan.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 mars 2023 och ska skickas till admin@diversitycharter.se

Mötet sker digitalt.

Varmt välkommen!

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »