Danske Bank – Ny medlem

Danske Bank har funnits i 150 år och finns numera i åtta länder och eftersträvat att vara en drivkraft för tillväxt och utveckling i samhället.

”Att öka mångfald och jämställdhet på alla nivåer i näringslivet är en central fråga för oss på Danske Bank Sverige. Inkludering och jämställdhet bidrar till en starkare organisation och ett bättre beslutsfattande. Genom att vara medlem i Diversity Charter Sweden får vi ännu bättre möjligheter att lyfta och medvetengöra dessa frågor”

Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige.