Se om Pepp Hour från 7 mars

Missade du kanske vår Pepp Hour eller vill du se om den? Det finns alla möjligheter att göra det!

Anu Ritz Policy Officer, European Commission, redogjorde bland annat om och på vilket sätt EU:s kommunikationsmaterial kan användas. Hon gav även flera goda exempel på hur andra företag/organisationer tidigare uppmärksammat Diversity Month.

Anna Carlsson Sigstedt Generalsekreterare, Diversity Charter Sweden berättade i sin tur om Diversity Charter Swedens planer inför Diversity Month och tillsammans med flera deltagare gavs flera inspirerande tips på vad man har gjort eller tänker göra under Diversity Month.

Signatory event 2023

Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

LÄS MER »

Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

LÄS MER »