Pepp hour – Anu Ritz och Anna Carlsson Sigstedt inspirerade 2023-03-07

Pepp Hour genomförde den 7 mars, som ett led i förberedelsen inför Diversity Month.

Anu Ritz Policy Officer, European Commission, redogjorde bland annat om och på vilket sätt EU:s kommunikationsmaterial kan användas. Hon gav även flera goda exempel på hur andra företag/organisationer tidigare uppmärksammat Diversity Month.

Anna Carlsson Sigstedt Generalsekreterare, Diversity Charter Sweden berättade i sin tur om Diversity Charter Swedens planer inför Diversity Month och tillsammans med flera deltagare gavs flera inspirerande tips på vad man har gjort eller tänker göra under Diversity Month.

2023 års tema för Diversity Month är “bedömning av mångfald och inkludering”. Vi har samlat mer om detta område i Kunskapbanken, avsnitt “Mäta mångfald”.