Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över hela landet.

“Vi är i en väldigt mansdominerad bransch och vi som företag behöver verka för jämställdhet. Dynamiken som skapas av mångfald och inkludering är oerhört viktigt och det hjälper till att bidra med kreativitet, innovation och konkurrenskraft. Vi önskar mer kunskap i ämnet och har därför valt att bli medlemmar i Diversity Charter Sweden.” Mestergruppen Sverige AB

Signatory event 2023

Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

LÄS MER »

Mestergruppen – Ny medlem

Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

LÄS MER »