Fredagskunskap – Tema Rasism 2023-01-27

27 januari, 08.30-10.00

“Vi måste tala om rasism och vi måste agera. Det går alltid att vända utvecklingen om viljan finns. Jag är glad att leva i ett samhälle som fördömer rasism. Vi bör dock inte göra halt där. Europeiska unionens motto är ”förenade i mångfalden”. Vi är skyldiga att leva upp till vårt motto och att ge det en mening.”

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har genomfört många olika undersökningar som visar att det förekommer omfattande diskriminering i EU. De visar också på vilka områden i livet rasdiskriminering främst kommer till uttryck.

 

Diskriminering på arbetsmarknaden förekommer inte bara när människor söker arbete, utan även på arbetsplatsen, där 22 % av de tillfrågade kände sig utsatta för diskriminering på grund av etniskt ursprung eller invandrarbakgrund.
Källa: FRA (2017a), Second European Union Minorities and Discrimination Survey – main results.

På dagens Fredagskunskap, samtalar vi utifrån EU-kommissionens handlingsplan mot rasism 2020-2025. Du hittar handlingsplanen, samt nedan här

   • A Union of Equality: EU anti-racism action plan 2020–2025, finns på EU:s 22 officiella språk

   • Stepping Up Action For A Union Of Equality – Factsheet, finns på EU:s 22 officiella språk

   • Common guiding principles for national action plans against racism and racial discrimination, finns endast på engelska

  Vi samtalar med:


  EU-perspektivet: 
  Vanessa Kabuta, Policy Coordinator Directorate-General for Justice and Consumers, EU kommissionen.
  Vanessa berättar om EU:s handlingsplan innebär och vad svenska företag behöver veta om den.
  OBS! Detta samtal är på engelska.


  Sverigeperspektivet: Seher Yilmaz, ansvarig för Sverigespegling på SVT och författare till boken ”Vad jag pratar om när jag pratar om rasism”.
  Seher delar sina erfarenheter av att förstå och arbeta med rasism, och ger sina tips på hur organisationer kan arbeta med anti-rasism på ett effektfullt sätt.

  Företagsperspektivet: Ayaz Shukat Digitaliserings & Mångfaldsstrateg Microsoft.
  Samtalar om Microsofts D&I-arbete (Diversity & Inclusive) utifrån vidganormens perspektiv på ras och färg, – Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg – Vidga normen, samt Allyship


  Företagsperspektivet: Johanna Abdo, grundare & vd Elsa och Sam. ELSA och SAM grundandes år 2019 för att driva förändring på marknaden. Genom att jobba för ökad medvetenhet kring hur våra omgivningar faktiskt ser ut och erbjuda konkreta lösningar för att bidra till en mer inkluderande miljö för barn. 

  Moderator: Johanna Kropp, managementkonsult och VD för Peaking Potential, som hjälper organisationer att driva affärsutveckling med inkluderingsperspektiv. Johanna har jobbat med D&I-frågor i ca 20 år inom den nordiska marknaden.

  Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. 

  Signatory event 2023

  Avsätt redan nu plats i kalendern för årets viktigaste mångfaldsevent, Signatory event 2023! Det är årets stora mångfalds- och inkluderingsevent där vi välkomnar/signar in nya medlemmar och där vi har

  LÄS MER »

  Mestergruppen – Ny medlem

  Mestergruppen Sverige AB är en sammanslutning av fria företagare i samverkan som innefattar kedjorna XL-BYGG och BOLIST. Sammantaget är de marknadsledande inom byggmaterialhandeln i Sverige med cirka 275 butiker över

  LÄS MER »