Diversity Charter Swedens årsmöte valde ny ordförande och styrelse!

Fredagen den 31 mars genomförde vi vårt årsmöte, ett trettiotal ombud, förtroendevalda och nytt för i år, kanslipersonal anslöt.

Katarina Önell från Sifo-Kantar svingade ordförandeklubban med bravur och efter att de vanliga årsmötespunkterna avklarats övergick mötet till val av ny styrelse.

Petra Karmteg, DNB Sverige valdes till ordförande. Det är ett tvåårigt uppdrag och som senast har innehavts av Gabriella Wiiala, som efter fem år som ordförande valt att inte kandidera längre.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes Caroline Liwång, Handelsbanken, Stefan Kulhanek, Axians samt Tomas Oxendorff, Nordea. Även deras uppdrag är tvååriga, och för att skapa förutsättningar för kontinuitet i styrelsearbetet väljs hälften om vart annat år. Tomas Oxendorff valdes dock på ett ettårig, då det var ett fyllnadsval. Dessutom valdes Frida Marty Wallgren, Vattenfall som ledamot på två år, från att tidigare varit suppleant i styrelsen.

Nazanin Nematshahi, Microsoft, Mats Wernheim, Jobbfestivalen, Ulrika Wikberg från Beijer Byggmaterial valdes till suppleanter. Suppleanterna väljs om varje år. Att vara suppleant är ett bra sätt att lära sig mer om hur det är att ingå i styrelsen för Diversity Charter Sweden.

Kan du gissa vem som är en hejare på julrim, vem som är utbildad kock med 10 års erfarenhet från restaurangbranschen? I Styrelsen finns det även en som har dansat både balett och latin som ungdom och en annan som är en hejare på att backa med släp. Utan att avslöja för mycket, hittar du här vem det är och övriga i styrelsen (under ”läs mer”)  

Vi passar på att önska de nya i styrelsen varmt välkomna och tacka avgående ordförande, ledamöter och suppleanter för deras fantastiska arbete som de lagt ned i styrelsen.


Justerade medlemsavgifter

Årsmötet beslutade att justera medlemsavgiften från och med 1 januari 2024. De nya avgifterna blir då:

0-9 anställda                             6 000 kr (6 000 kr*)

10-49 anställda                         9 000 kr (8 000 kr*)

50-249 anställda                      16 000 kr (14 000 kr*)

250- anställda                           25 000 kr (20 000 kr*)

(* tidigare avgift)


Beslutet om att förändra föreningsstadgarna sköts upp

Diversity Charters Swedens stadgar kan beskrivas som våra interna lagar. Det är dessa som i många fall bestämmer hur och på vilket sätt som vi ska bedriva vår verksamhet.

Stadgarna som föreningen har idag är från 2016 och förslag på att se över dem har diskuterats. Bland annat har det förts fram önskemål om att:

  • Komplettera ändamålsparagrafen, det vill säga vad föreningen ska syssla med.
  • Förtydliga vad som krävs för att vara medlemsföreträdare vid årsmöte och vem som kan vara valbar till styrelsen.
  • Justera dagordningen för årsmötet, både som konsekvens av andra ändringsförslag och punkter som gör årsmötet smidigare.
  • Förtydliga valberedningen roll och hur de ska arbeta.

Vid årsmötet beslutade man att bordlägga frågan om föreningsstadgar för att ge den nya styrelsen möjlighet att sätta sig in i förslagen till förändrade stadgarna samt att låta en jurist titta på eventuella konsekvenser av förändringarna.


Passa på att redan nu boka den 20 mars kl. 14-16 för 2024 års årsmöte.

Fundera redan på om du vill ingå i styrelsen eller om du har förslag till förbättringar av Diversity Charter Sweden. Mer information om detta kommer längre fram. Du kommer i kontakt med valberedningen här: valberedningen@diversitycharter.se, sammankallande är Daniel Almgren.

Kan vi utveckla årsmötet, att bli en ännu större demokratifest nästa år? Vem vet, har du idéer så hör av dig.

”I Rinkeby vet vi att kunskap är makt”

Nyhetsbyrån Järva lyfter i en artikel att Mohamed Hagi Farah nyligen presenterade Rinkebys utveckling och utmaningar på en mångfalds- och inkluderingsträff. Mohamed Hagi Farah var en av sex talare vid

LÄS MER »