Fredagskunskap

28
apr
2017

2017-04-28 08:00 -10:00

Fredagskunskap 28 april 2017

Karol Vieker, Equality and Diversity Manager på Handelshögskolan, berättar på Fredagskunskapen om hur skolan strävar efter att fostra en inkluderande kultur som studenterna tar med sig ut i arbetslivet. Hon berättar även om hur skolan vill påverka näringslivet i en positiv riktning genom olika initiativ som gynnar mångfald och inkludering.

16