26
jan
2018

2018-01-26 08:00 -10:00

Mera mångfald! 

Mångfald och inkludering är långt ifrån en självklarhet för alla – det finns även en något dystrare bild. Nästan hälften av undersökningsdeltagarna i Unionens senaste mångfaldsundersökning uppger att det finns en stor eller mycket stor sannolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats.
Nästan en femtedel vittnar om egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året. Det är allvarliga problem som behöver belysas och lösas.

13
23
feb
2018

2018-02-23 08:00 -10:00

Mångfald och inkludering är hållbart!

Pär Larshans som är hållbarhetschef på Ragn-Sells behöver ingen närmare presentation för den som jobbar med hållbarhetsfrågor i Sverige. Han har jobbat i 29 år på hamburgerkedjan Max, och genererat ett världskänt och prisbelönt arbete med CSR. Nu är han sedan några år handplockad till och anställd av Ragn-Sells, Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Med dessa erfarenheter har han en bred och djup källa av kunskap att ösa ur, och han delar gärna med sig av sin energi och sitt engagemang.

32