Om oss

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Suppleant

Nazanin Nematshahi

SMC director, Microsoft 

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

–  Jag har ett personligt mål att säkerställa att svenska samhället är representerat hos företagen i all dess form. Vi kan endast möjjliggöra det genom att våga ta fler medvetna risker inom verksamheter för att skapa innovationkraft där olika perspektiv är representerade. Min största drivkraft just nu samt genom åren som ledare har varit att lyckas se kopplingen mellan att driva ett modernt inkluderande ledarskap och att nå bättre resultat genom det.  Min förhoppning är att jag kan vara med och bidra till att fler verksamheter i Sverige kan se den kopplingen och därav säkerställa att mångfaldsfrågan har en plats i ledningsgruppen, är inbyggd i kulturen och med det bidrar till innovationskraften. 

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Att vara medlem i Diversity Charter ger företag en fantastisk möjlighet att lära sig från och nätverka med andra företag i Sverige kring mångfald och inkludering. Det möjliggör ert företag att fördjupa er inom D&I både lokalt men även på Europeisk nivå.  Det kommer att hjälpa dig som företag att skapa större lokal påverkan och stärka ert varumärke i Sverige. Diversity Charter ger Er också möjlighet att träffa många av era kunder i ett strategiskt forum och dela erfarenheter och ideer kring hur vi kan göra Sverige mer jämlikt och hur vi tillsammans kan driva innovation.  

 

3. Oväntad egenskap?

–  Jag har en passion för musik och dans, och har varit DJ en gång I tiden