Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

kicki_lilliedrake

Ledamot

Kicki Lilliedrake

Kommunikationschef, Fastigo

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Mitt engagemang för mångfald och inkludering förstås, samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– För kunskapsinhämtning och nätverkande. Allt fler inser sambanden mellan diversifierade arbetsplatser och lönsamhet, vi behöver vara fler som sprider sådan fakta. Det är ett resursslöseri att låta människor stå utanför arbetsmarknaden på grund av till exempel ålder, etnicitet eller kön. Mångfald och inkludering är ren affärsnytta och ett samhällsansvar.

3. Oväntad egenskap?

– Jag är väldigt musikalisk och sjukt bra på att vissla.