Tornedalingarnas dag

Den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hyllas tornedalingarnas kultur, språk, identitet och gemenskap. Tornedalingar, lantalaiset och kväner utgör tillsammans Sveriges minst kända nationella minoriteter. Många bland tornedalingarna har förlorat sitt språk, meänkieli, och sin kultur på grund av statens assimileringspolitik. Sannings- och försoningskommissionen, som utreder kränkningar och övergrepp mot minoriteten till följd […]

Internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar

Den 22 augusti är det den internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar. Denna dag hedrar vi dem som förlorat sina liv eller utsätts för attacker, hot eller förföljelse på grund av sin religiösa övertygelse. Alltför många människor diskrimineras runt om i världen på grund av sin […]

Internationella äldredagen

Den 1 oktober är det den internationella äldredagen och då erkänns äldres betydelse som en tillgång för samhället. Det är en dag då vi reflekterar över hur äldre människor kan bidra väsentligt till samhällets utveckling. Vi inser vikten av innovativt och effektivt internationellt samarbete för att hantera de utmaningar som åldrandet innebär för olika länder. […]

Internationella dagen för tolerans

Den 16 november är det Unescos Internationella Dag för Tolerans. Den firas världen över för att uppmärksamma mångfalden av kulturer, språk och religioner som berikar oss. Tolerans handlar om att respektera och uppskatta människors olikheter. För att bekämpa intolerans krävs lagar som skyddar mänskliga rättigheter och utbildning för att motverka okunskap och rädsla. En fri […]

Internationella dagen för personer med funktionsnedsättning

Den 3 december är det den internationella dagen för personer med funktionsnedsättning. Denna dag riktar extra fokus på inkludering och delaktighet för personer med någon form av funktionsnedsättning, som utgör ungefär 36 procent av Sveriges befolkning. Funktionsnedsättning kan innebära fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person […]

Internationell minnesdag över förintelsens offer

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Sedan 2001 har Förintelsens minnesdag varit en nationell minnesdag i Sverige. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar […]

Samernas nationaldag

Den 6 februari firas samernas nationaldag. Den är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.  Samefolkets dag den 6 februari firas till minne av det första samiska landsmötet hölls i Tråante/Trondheim den 6 februari 1917. Mötet samlade över hundra samer från Sverige och Norge, därav en stor del kvinnor. […]