Diversity Charter Swedens årsmöte 2023

Online

Diversity Charter Sweden genomför den 31 mars, kl. 10.30-12.00 årsmöte. Detta är ett möte endast för medlemmar. Vid årsmöte och har företrädare för medlemsföretag och -organisationer rätt att närvara och yttra sig. Rösträtt tillkommer dock endast valt ombud (oftast Diversity Charter Swedens kontaktperson) eller suppleant för denne. Årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, dagordning, valberedningens förslag, verksamhetsplan, …

Diversity Charter Swedens årsmöte 2023 Läs mer »