Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Tomas Mehari

Suppleant

Thomas Mehari

Ordförande & grundare, Auxilirec AB

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Auxilirec AB jobbar med att förmedla och utveckla kompetens. Vi anser att kompetens ska vara den främsta faktorn i urvalsprocessen. Vi ser även att mångfald är en outnyttjad marknad i både kompetens och affärer. Just därför är vi med i styrelse av Diversity Charter Sweden för att lyfta fram nya lösningar och nytänkande inom området, samt att dela med oss av den kunskap vi har till andra företag. Utöver det så vill vi själva lära oss hur vi kan bli bättre som en organisation inom dessa frågor. Samhällsnytta ska vara hållbart, lönsamt, informativt, innovativt samt utvecklade och där tror jag Diversity Charter Sweden har lyckats.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Ett företag ska vara med i Diversity Charter Sweden för att hålla sig uppdaterade och informerade inom mångfaldsfrågor, då det inte alltid är lätt att hitta rätt information som är aktuell och rätt i sin tid. Auxilirec vänder sig därför alltid till Diversity Charter Sweden för att kunna få rådgivning av experter i olika områden, där de förklarar på ett pedagogiskt och reflekterande sätt genom att ha panel och föreläsare.

3. Oväntad egenskap?

– Otroligt duktig på FIFA på Playstation 5.