Nominera till Diversity Charter Swedens styrelse

Valberedningen för Diversity Charter Sweden vill informera medlemmarna om att det är dags för nominering till årsmötet i mars 2022

Vi hoppas att ni som medlemmar vill engagera er i föreningen och utveckla verksamheten genom att delta med nomineringar till valberedningen samt med tankar och idéer inför årsmötet.

Diversity Charter Sweden en förening vars verksamhet är att skapa ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald och inkludering. Diversity Charter Sweden är även Sveriges representant i EU:s verksamhet för Diversity Charter som idag omfattar 26 länder med mer än 12 000 företag och organisationer i Europa varav din organisation är en.

Diversity Charter Sweden leds av en arbetande styrelse som enligt stadgarna består av en ordförande, åtta ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet. Medlemmarna dvs ni kan nominera kandidater till styrelsen senast 15 februari 2022.

Valberedningen kommer att intervjua samtliga ledamöter i den nuvarande styrelsen för att få en bild av det pågående arbetet och de framtida utmaningar som verksamheten står inför. Mot bakgrund av den analysen försöker valberedningen hitta de kompetenser som styrelsen behöver förstärka eller komplettera med.

Vem kan kandidera och när?
Du som är anställd i ett medlemsföretag har möjlighet att föreslå dig själv eller en annan kandidat från din organisation till valberedningen Du har en ledande position i ledningsgrupp eller i nära anslutning till ledningsgruppen. Du ska räkna med att styrelsearbetet upptar i genomsnitt minst åtta timmar i månaden. Endast kandidater från medlemsföretag kan ha förtroendeuppdrag i styrelsen.

Diversity Charter Sweden har en generalsekreterare på heltid som ansvarar för den dagliga verksamheten och stödjer styrelsen bland annat med medlemsservice, kommunikation, planering av events och viss administration.

Kandidaterna som nomineras kommer intervjuas av valberedningen om de är aktuella för en post i styrelsen. Innan årsmötet kommer samtliga nominerade att få en återkoppling från valberedningen om hur arbetet med nomineringarna utfallit.

Valberedningen lägger fram sitt förslag på årsmötet och årsmötet tar beslut om vilka som ska väljas in i styrelsen. Direkt efter årsmötet konstituerar sig styrelsen (dvs utser ansvariga till poster inom styrelsen).

Om du är intresserad av ett uppdrag eller känner någon du vill nominera, skicka mail med namn, organisation/företag, mailadress och telefon till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om du vill ha mer information om valberedningen och nomineringar, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel. 070- 3030962.

Välkommen med din nominering senast den 15 februari!

Hälsningar

Margareta Eklund
sammankallande Valberedningen Diversity Charter Sweden

PS. När exakt datum är satt för årsmötet i mars 2022, kommer du i god tid få inbjudan. DS.

Information om aktiviteten

Start 2021-12-17
Slut 2022-02-15 23:55
Anmälan från 2022-02-15 23:55
Anmälan senast 2022-02-15 23:55

Tidigare aktiviteter

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact