Diversity Month, EU, Theme: Building bridges

Guide

Information in english

ANLEDNINGAR TILL ATT DELTA I DEN EUROPEISKA MÅNGFALDSMÅNADEN 

- Mångfald ger möjligheter, så gör mångfalden mer  synlig bland din personal, kunder, leverantörer och  allmänheten så att du höjer medvetenheten om  dess fördelar. 
- Du står upp för mångfald och jämlikhet genom  att föregå med gott exempel. Det lönar sig när du rekryterar och behåller begåvningar, lockar nya kunder och ökar dina vinster. 
- Du försäkrar dina anställda om att på ditt företag är de alla välkomna, de blir respekterade och man  lyssnar på dem. 
- Du gör en offentlig förklaring om att du skapar  en inkluderande arbetsmiljö som är grundad på rättvisa, öppenhet och tillit. 
- Du visar att mångfald behövs nu mer än någonsin. 
- Du stärker ditt rykte och bygger starkare relationer  med dina anställda, leverantörer, affärspartner  och kunder. 
- Du blir en del av ett Europaomfattande nätverk -  tillsammans kan vi göra skillnad! 

 FÖRVERKLIGA IDÉER

 -Välj en bestämd dag, vecka eller hela månaden  då du fokuserar på mångfald i din organisation. 
- När du planerar dina aktiviteter så ha den  nationella mångfaldsdagen/-veckan i åtanke:  kontakta din nationella mångfaldsstadga om  du vill ha mer information. 
- Du kan anordna ett onlineevenemang för dina  anställda eller ett offentligt evenemang som  är öppet för alla.  
- Dokumentera dina aktiviteter (foton, videor,  dokument, osv.). 
- När du letar efter idéer, uppmuntra då dina  anställda att också engagera sig – de kanske  kommer på nya innovativa idéer samtidigt som  det garanterar deltagande i evenemanget. 
- Om det är möjligt, engagera då din personal  i anordnandet, logistiken och de medvetande höjande aktiviteterna: affischer, videor och ar tiklar om verkliga personer skapar ett starkare  budskap. 
- När det är möjligt, ta då kontakt med experter,  icke-statliga organisationer och företag som  är inriktade på den mångfaldsfråga som du vill  ta upp i din utbildning, workshop osv. 
- Definiera syftet med insatsen (höja medvetenheten, dela med sig av kunskap,  informera osv.). 
- Be alltid om återkoppling.

NEDAN FINNS NÅGRA EXEMPEL  PÅ HUR DU KAN FRÄMJA MÅNGFALD  PÅ ARBETSPLATSEN I ALLMÄNHET:


- Dra igång en medvetandehöjande kampanj i ditt  företag som också går att dela med utomstående  intressenter. 
- Lägg till marknadsföringstext i din e-postsignatur,  t.ex. ”Alla ska ha rätt att vara den de är, oavsett vem  de är. Låt oss fira mångfalden tillsammans!” 
- Publicera några personliga/inspirerande  berättelser om mångfald och inkludering från dina anställda, eller en artikel som framhäver de värderingar som din organisation står för. 
- Förbered intervjuer med företagsrepresentanter som är välkända för sin professionella och/eller personliga kompetens på området, där de förklarar de utmaningar de har stött på under sin karriär, de främsta lärdomar de dragit och vad de  uppnått. Dela dem sedan i sociala medier.
- Lägg till en banderoll på din webbplats, t.ex.  ”Låt oss fira den europeiska mångfaldsmånaden  tillsammans”, dela marknadsföringsbudskap  i företagets sociala medier (eller dina anställdas,  om de samtycker till det) och använd den särskilda hashtaggen #EUDiversityMonth. 
- Gör i ordning ett videomeddelande eller ett  blogginlägg från er VD eller någon annan i ledningen, där det betonas hur viktigt det  är med mångfald, särskilt i en värld som just nu är drabbad av pandemin. 
- Överväg att erbjuda gratis tjänster, online eller kontaktlöst, som har samband med frågor som rör mångfald och inkludering.
- På samma sätt kan du dela videor där dina anställda förklarar anledningen till att de deltar i den europeiska mångfaldsmånaden. Även om de anställda inte kan träffas personligen så går  det att anordna ett digitalt möte genom att de spelar in en video hemifrån och delar den.

INTERNA EVENEMANG OCH INITIATIV:

- Anordna (virtuella) nätverksfrukostar, eller  möten med inspirerande talare med olika  bakgrund för att höja medvetenheten. 
- Anordna (online-)utbildningar, workshop par, seminarier för att göra de anställda mer medvetna om mångfald och sina egna  omedvetna fördomar eller diskriminering på  arbetsplatsen: till exempel onlineutbildningar för att utmana stereotyper och diskriminering (höja medvetenheten, utbilda, engagera). Vissa utbildningssessioner kan vara  särskilt skräddarsydda för företagsledningen. 
- Dra igång en fotoutställning (på nätet) med temat  ”Vad betyder mångfald för dina anställda?” 
- Vidta konkreta åtgärder för att ändra arbetsmiljön  och investera i de anställdas välbefinnande. 
- Gör det lättare att skapa nätverk för de anställda på arbetsplatsen som är intriktade på olika aspekter av mångfald. 
- Skapa ett utrymme där anställda kan dela  med sig av sina personliga berättelser och  erfarenheter (artiklar på intranätet, informella  diskussionsgrupper och onlineworkshoppar med  utomstående partner).
- Använd ert intranät för att publicera relevanta  ämnen, uppdateringar, inbjudningar till evenemang, artiklar, osv. 
- Anordna fikastunder online där ledningen kan visa  sitt aktiva stöd för mångfald på arbetsplatsen.
-  Anordna en temafilm-/konsert-/teatervisningsfest  på Facebook eller någon annan plattform där folk kan dela med sig av sina tankar och kommentarer  och umgås och diskutera sin upplevelse. 
- Starta en undersökning för att få återkoppling från  de anställda om ditt företags mångfaldspolicy. 
- Anordna tävlingar eller frågesporter om mångfald,  eller mångfald i historien och samhället, för dina  anställda, med symboliska priser till vinnarna. Dessa kan också utökas till utomstående intressenter. 
- Be dina anställda att göra en serie korta  videor där de kan presentera en viss aspekt av mångfald med hjälp av personliga berättelser. 
- Överväg att anordna ett  ”kompisevenemang” där kollegor kan lära  känna varandra och lära sig av varandra. Det är en bra idé att förbereda några  frågor eller en uppgift som man ska  genomföra tillsammans i förväg.  
- Anordna en ”lev mitt liv”-dag där en  person får ”leva” en annan persons  arbetsdag: till exempel en person med  funktionshinder, eller en person av ett  annat kön, ursprung, osv.  
- Uppmana dina anställda att använda  väggaffischer (eller en virtuell whiteboard)  där de kan dela med sig av hur de bidrar till  organisationens mångfald. Dessa affischer kan  delas i sociala medier eller användas för att  skapa en ”vägg med goda tankar/önskningar”. 
- Sätt ihop en mångfaldsdagsspellista som du kan dela med dina anställda eller med en bredare publik. 
- Utforma en e-inlärningsmodul om mångfald  och inkludering. 

EXTERNA EVENEMANG OCH INITIATIV:

- Gör ett kort videoklipp om dina anställda för  att visa upp mångfalden i ditt företag, hur ni  har uppnått den och hur den finns inbyggd i er  inkluderingspolicy. Dela sedan det klippet i sociala  medier (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram). 
- Anordna rundabordssamtal där experter på  området deltar. 
- Förbered och lansera några speciella produkter/ tjänster inför den europeiska mångfaldsmånaden. 
- Skapa partnerskap med lokala icke-statliga  organisationer och ungdomscenter. 
- Uppmuntra till mentorskap (till exempel för  arbetssökande med olika färdigheter och kunskaper). 
- Gör en volontärinsats som organisation eller underlätta för de anställda att arbeta som volontärer på arbetstid under den europeiska  mångfaldsmånaden. 
- Anordna (virtuella) öppet hus-dagar i din organisation för att interagera med dina kunder.


NÅGRA BRA EXEMPEL PÅ ÄMNEN SOM MAN  KAN TA UPP: JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

- Kvinnor i näringslivet – personliga berättelser
- Överbrygga (löne)klyftan mellan könen
- Jämställdhet i beslutsfattandet 
- Hantering av våld i hemmet och trakasserier 

STÖD TILL FÖRÄLDRAR 

- Hur man ska hantera att arbeta hemifrån och  barnomsorg/distansundervisning 
- Stöd till föräldralediga föräldrar – hålla dem  uppdaterade om utvecklingar och förändringar inom sektorn 
- Inkluderande särskild ledighet (även för fäder) 
- Stöd till familjer med bara en förälder 

GENERATIONSJÄMLIKHET (ÅLDER)

- Perspektiv från olika åldersgrupper och deras  åsikter om de hinder de möter på arbetsmarknaden  (unga som ses som att de har för lite erfarenhet, medelålders personer som ofta kombinerar arbete  med barnomsorg och omsorg om äldre föräldrar, äldre som ses som att de inte hänger med i den  senaste tekniken och utvecklingen.
- Dialoger mellan generationerna
- Stöd till kollegor som är 55+ (i vissa länder ses redan personer som är 45+ som en målgrupp)

HBTQI

- Regnbågsfamiljer 
- Regnbågsgruppen (HBTQI-personer samt deras familj, allierade, osv.) 
-  Hantering av anställda transpersoners behov 
- Jämlika anställningsförmåner för HBTQI-partner och föräldrar 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

- Integrering av anställda med funktionsnedsättningar 
- Tillgänglighet: personer med funktionsnedsätt ningar inom ditt arbetsområde 
- Autism/intellektuella funktionsnedsättningar
- Att leva med kroniska sjukdomar 
- Integrering efter en olycka på eller utanför arbetet 

PSYKISK HÄLSA 

- Balansen mellan arbete och privatliv
- Hur man kan undvika/behandla utbrändhet
- Mindfulness på arbetet 

ETNICITET 

- Stödprogram för romer 
- Migranter och flyktingar 
- Diskriminering av minoriteter 
- Validering av kvalifikationer och färdigheter 

KULTURELL/INTERNATIONELL MÅNGFALD 

- Utbildning i interkulturell kommunikation 
- Diskutera utlänningars uppfattning om ert land
- Ge möjligheter att lära sig mer om olika maträtter, religioner, språk, osv. 

s

COVID-19 

- Hur covid-19 har påverkat livet för de grupper som drabbats hårt av coronaviruset (HBTQI,  personer med funktionsnedsättningar, etniska  minoriteter, ensamstående föräldrar osv.). 

ANNAT 

- Sysselsättning för mindre gynnade grupper  på arbetsmarknaden, som personer med funktionsnedsättningar, unga personer från  barnhem, fångar/tidigare fångar och migranter 
- Använda idrott för att främja mångfald ď Omedvetna fördomar 
- Allierade inom organisationen och utanför  (anställda, organisationer, fack, osv.) 
- Hur man kan undvika diskriminering vid rekrytering  eller karriärutveckling 
- Intersektionalitet och diskriminering 
- Innovation och mångfald 
- Personalhantering och mångfald 
- Digitalisering och mångfald 

Anmäl dig till LinkedIn grupp "Sweden - European Diversity Month #EUDiversityMonth", och bjud in dina kollegor.
Här inspierar vi varandra.

Information om aktiviteten

Start 2022-05-01
Slut 2022-05-31

Tidigare aktiviteter

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact