Dags för nomineringar till styrelsen för Diversity Charter Sweden!

Diversity Charter Sweden är en ideell förening och leds av en arbetande styrelse som enligt stadgarna består av en ordförande, åtta ledamöter och minst tre suppleanter. Styrelsen utses av föreningens medlemmar på årsmöte.

Årsmötet 2021 äger rum under april månad. Som medlem kallas du i god tid till årsmötet. Jag hoppas att du som medlem vill engagera dig i föreningen och utveckla verksamheten genom att delta med tankar och idéer på årsmötet.

Föreningens valberedning arbetar nu med att förbereda ett förslag till årsmötet avseende styrelseledamöter och övriga förtroendevalda. Förslaget bygger på nomineringar från er medlemmar. Valberedningen behöver din hjälp för att kunna lämna ett förslag med mångfaldsengagerade och drivande styrelsekandidater till det kommande årsmötet. 

Vem kan kandidera och när?
Du som är anställd i ett medlemsföretag har möjlighet att föreslå dig själv eller en kandidat till valberedningen. Du har en ledande position i ledningsgrupp eller i nära anslutning till ledningsgruppen.  Endast kandidater från medlemsföretag kan ha förtroendeuppdrag i styrelsen.

Senast den 15 mars 2021 måste valberedningen ha ditt förslag.

Det går också bra att bli medlem i Diversity Charter Sweden och registrera sitt företag som medlem före årsmötet för att kunna nominera en kandidat.

Vilken kompetens behövs inför de kommande årens utmaningar?
Styrelsen behöver förstärkas med ledamöter som har kunskaper och erfarenheter inom ett eller flera av följande områden: strategiskt mångfaldsarbete, ekonomi, PR/kommunikation, styrelsearbete inom näringsliv alt. Ideell sektor.

Vad händer under 2021-2022?
Diversity Charter kommer att fokusera på att öka sin synlighet i media, bredda verksamheten, utöka det digitala utbudet av aktiviteter, skapa nya regionala nätverk samt utveckla de nätverk som finns i Göteborg och Malmö.  Samarbetet med den europeiska plattformen kommer utökas med gemensamma aktiviteter. I maj 2021 genomförs European Diversity Month i samarbete med EU kommissionen och alla Diversity Charters i Europa.

Vad innebär det att sitta i styrelsen?
Styrelsen sammanträder 3-4 ggr per termin och arbetar utifrån en budgeterad aktivitetsplan.

Detta är en arbetande styrelse vilket innebär att det förväntas att du även gör insatser mellan styrelsemöten. Exempel på sådana insatser kan vara att planera fredagskunskaper, workshops eller Signatory Event med andra styrelseledamöter i eventgruppen, att representera styrelsen vid externa event, delta i event under Almedalsveckan, arbeta med styrelsens kommunikationsarbete eller hålla koll på föreningens ekonomi.

Styrelsen har sedan november 2019 en generalsekreterare på heltid som ansvarar för den dagliga verksamheten och stödjer styrelsen bland annat med medlemsservice, kommunikation och planering av event. Räkna med att styrelsearbetet upptar i genomsnitt minst 8 timmar i månaden. Som styrelseledamot får du möjlighet att bidra till att utveckla svenskt arbetsliv så att vi tar tillvara all kompetens för ökad affärsnytta. Du ökar din kunskap om mångfald och inkludering. Du får tillgång till ett stort nätverk både i Sverige och Europa. Och inte minst innebär styrelsearbetet en personlig kompetensutveckling.

Hur gör jag?
Du anmäler dig själv eller någon annan som kandidat senast 15 mars 2021 till valberedningens sammankallande: Margareta Eklund, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Du kan också kontakta Margareta per telefon om du vill ha mer information: 070-3030962

När tillträder jag?
Valberedningen lägger fram sitt förslag på årsmötet och årsmötet tar beslut om vilka som väljs in i styrelsen. Direkt i anslutning till årsmötet konstituerar sig styrelsen. Kandidaterna kommer innan årsmötet få en återkoppling från valberedningen.

Välkommen med din nominering!

 

Med vänliga hälsningarGabriella Wiiala
Ordförande Diversity Charter Sweden

Information om aktiviteten

Start 2021-01-18
Slut 2021-03-15
Anmälan från 2021-01-18
Anmälan senast 2021-03-15

Tidigare aktiviteter

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact