Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Ledamot

Stefan Kulhanek

VD, Axians

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och perspektiv i hur man skapar en mer inkluderande organisation. IT-branschen har traditionellt sett alltid varit mansdominerad.  Tack och lov har det förändrats, även om vi fortfarande har en lång väg att gå.  De positiva förändringarna grundar sig på olika faktorer men jag tror att en viktig faktor är, att vi ser företag börja ta allt större ansvar för inkludering & mångfald.  Detta jobbar vi mycket med på vårt bolag och jag tror att min erfarenhet av det,  kan komma till nytta i Diversity Charter. 

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

–  Därför att de flesta bolag kan alltid bli bättre på att jobba med inkludering & mångfald.  Som medlem i Diversity Charter kan man utbyta erfarenheter inom nätverket med unika möjligheter till att lära sig mer. Som vi alla vet- med ökad kunskap kommer nya insikter som förhoppningsvis leder till positiva förbättringar.

3. Oväntad egenskap?

–  Jag skulle vilja påstå att jag väldigt öppen för nya perspektiv och oliktänkande.  Under de 30 år som jag jobbat inom IT har det skett en hel del och det kommer fortsätta ske en hel del.  Jag är med andra ord van med förändringar och det perspektivet tror jag är nyttigt och jag hoppas det kan komma till nytta under min tid som ledamot i Diversity charter.