Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 17 000 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

Liselott Vahermägi-mini

Suppleant

Liselott Vahermägi

Grundare, LEDA20

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Viktigaste skälet till att jag är stolt över att få vara med i Diversity charters styrelse är att jag vill bidra till att fler företag och organisationer arbetar med att bidra till Agenda2030s sociala hållbarhetsmål och att Diversity Charter som organisation kan inspirera och öka vår gemensamma kunskap och driva förändring både i Sverige och i EU. Jag har stor erfarenhet, från såväl offentlig som privat sektor, att stödja högsta ledningen i en organisation att styra och leda jämställt och inkluderande och att skapa förutsättningar för ett strategiskt och strukturerat arbete. Har sedan många år varit engagerad i internationellt arbete kopplat till inkludering på olika vis och tänker att jag kan bidra även med det i styrelsearbetet framåt.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Många företag och organisationer anser idag att det är viktigt, inte minst utifrån affärsnytta, att arbeta med inkludering, på olika vis. Min erfarenhet är dock att man inte alltid vet hur man ska gå till väga utifrån ett ledningsperspektiv. Här erbjuder Diversity charter en fantastiskt bra arena där företag och organisationer kan dela kunskap och erfarenheter samt inspirera varandra till att gå från ” de vackra värdeorden till att agera i praktiken”.

3. Oväntad egenskap?

– Jag älskar havet och söker mig ofta dit för att få både kraft och ro. Jag är oväntat bra på att dyka (snyggt) ner i havet från en båt.