Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

gith_bengtsson

Vice ordförande

Gith Bengtsson

Head of HR Retail, Swedbank

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Swedbanks historia och engagemang i mångfaldsfrågor, och alla kollegor som kan stötta mig i arbetet. Hoppas också kunna bidra med min mångåriga erfarenhet från styrelsearbete i både banken som fackföreningsrörelsen. Men allra mest personliga drivkraften att göra skillnad.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Mångfaldsarbete är en starkt bidragande faktor till lönsamhet, vilket i sin tur innebär att man kan satsa ännu mer på att vara ett hållbart, jämställt och inkluderande företag.

3. Oväntad egenskap?

– Löser Melodikrysset varje lördag, sedan nästan 50 år tillbaka, med mina föräldrar. (Och numera även med gamla gymnasieklassen från Oskarshamn)