Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

gabriella_wiiala

Ordförande

Gabriella Wiiala

Business Director, Spoon

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Jag vill bidra med små företags perspektiv. Lagstiftning och policys är jätteviktigt, men man kan också skapa förändring genom att ta små steg. Ett steg i taget.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– Diversity Charter Swedens fokus är de sju diskrimineringsgrunderna i arbetslivet, och hur vi kan bidra till positiv förändring. Det är komplext. Ju fler vi blir, desto fler perspektiv får vi. Tillsammans blir vi bättre helt enkelt.

3. Oväntad egenskap?

– Jag är bra på att kitta fönster.