Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

frida_marty_wallgren

Ledamot

Frida Marty Wallgren

Expert Diversity & Inclusion Talent Management, Vattenfall

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Jag vill bidra med kunskap och erfarenhet av organisationsutveckling i ett stort företag samt min passion för att göra skillnad.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– För att inspireras och lära av varandra. Frågan är större än enskilda företags intressen, vi  behöver driva utvecklingen framåt tillsammans.

3. Oväntad egenskap?

– Både jag och företaget (Vattenfall) är modiga.