Styrelse

En del av världens största nätverk inom mångfalds- och inkluderingsfrågor, samlar 14 400 organisationer som representerar över 17 miljoner anställda.

anna_leander_nyberg

Ledamot

Anna Leander Nyberg

Head of HR & Sustainability, Stockholm Exergi

1. Vad vill du bidra med till Diversity Charter Swedens styrelse?

– Med min erfarenhet från strategisk och praktisk hantering och styrning mot inkluderande arbetsplatser. Jag vill personligen bidra till att skapa ett samhälle som mina och andras barn kan känna sig stolta över.

2. Varför ska ett företag vara med i Diversity Charter Sweden?

– För kvalitativ kunskapsinhämtning, för att generöst dela sina erfarenheter och hitta inspiration till att uthålligt arbeta med frågorna. Så att fler organisationer över tid bidrar till ett samhälle som inkluderar och tar till vara kompetens för hållbara affärs-värden.

3. Oväntad egenskap?

– Min familj menar att jag är en riktigt dålig vinnare, jag blir barnsligt nöjd av att klå nån i ett parti kort eller armbrytning.