Fredagskunskap oktober 2016

Fredagskunskap oktober 2016

Man måste bestämma sig! Utmana sina kunskapsluckor och känslor av vanmakt och bara göra det.

28 oktober kommer Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör på Myndigheten för delaktighet (MFD), och föreläser på oktober månads Fredagskunskap om Mångfald. MFD arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter, och har fått i uppdrag av regeringen att driva dessa frågor.


Ingen vill bli sjuk, skada sig eller sätta ett barn till världen med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Ändå händer det hela tiden, i alla typer av familjer och när som helst i livet. Så står man då där med sitt läkarutlåtande och inser att livet har förändrats för alltid och det inte finns någon väg tillbaka. Det är klart att marken skakar under fötterna.

Men vad är då det värsta med att ha eller få en funktionsnedsättning? Det är förstås en individuell upplevelse men bland det värsta är ändå att omgivningen slutar att ha förväntningar på ditt liv och dig som person. Det som för andra människor är självklara möjligheter blir plötsligt höga hinder.

Att arbeta är i vårt land så grundläggande för vår identitet. Att stå utanför arbete är förstås i ett livsperspektiv en ekonomisk katastrof men det är också och inte minst en social katastrof.

Idag står en mycket stor andel av personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. För vissa grupper är chansen att få ett lönearbete att jämföra med en lottovinst. Med dom framtidsperspektiven är det inte så konstigt att man uppfattar en funktionsnedsättning som en regelrätt katastrof! Men varför är det så här? Med modern teknik, bra hjälpmedel, välfungerande skola, stigande antal personer med funktionsnedsättning som har högre utbildning finns det ingen rimlighet. Det krassa svaret är att de flesta arbetsgivare inte har bestämt sig för att prova.

Vi vet alla att det enklaste valet är likhet och det vana. Samtidigt är de flesta av oss väl medvetna om att olikheter och nya perspektiv skapar dynamik, innovation och ökar såväl produktivitet och effektivitet på lite sikt. Svensk arbetsmarknad är inne i en utmanande förändringsresa. Kvinnor stiger in i de tidigare mansdominerade styrelserummen, synsätt, traditioner och kulturyttringar från hela världen börjar konkurrera med luciafirande och påsklov. Men även människor med funktionsnedsättning måste finnas med på denna förändringsresa. Jag tänkte försöka reflektera kring vad det är med funktionsnedsättning som känns så svårt och hopplöst? Vad kan just en medarbetare med funktionsnedsättning tillföra förutom sin kompetens, yrkeskunnande och person? Personer med funktionsnedsättning är en heterogen grupp. Det finns både personer som ICA Jerry men också Stephen Hawkins, deras förutsättningarna på arbetsmarknaden är förstås helt olika. Olika organisationer behöver olika medarbetare, både med och utan funktionsnedsättning. Slutligen tänkte jag också resonera kring hur ett mer genomtänkt och universellt utformat arbetsliv både kan släppa in och möjliggöra för nya grupper men också stärka arbetsmiljön för dem som redan är inne.

Missa inte oktober månads Fredagskunskap om Mångfald!

Använd Fredagskunskapen till att öka kunskapen i organisationen!
Diversity Charter Sweden-medlemmar är som vanligt välkomna att bjuda in två externa gäster.
Varmt välkommen till Fredagskunskap om Mångfald!

REaD EU flagga logoLogoDCSnew

Information om aktiviteten

Start 2016-10-28 08:30
Slut 2016-10-28 10:00
Anmälan från 2016-09-30
Anmälan senast 2016-10-26 23:55
Föreläsare Malin Ekman Aldén
Övrigt Kaffe och macka från kl 08.00
Plats United Spaces, Waterfront Building
Om du har skapat ett användarkonto är du varmt välkommen att logga in för att anmäla dig högst upp till höger på sidan. Om du inte har skapat ett användarkonto ännu, så gör du det på samma knapp alternativt anmäl dig genom att skicka ett mejl till event@diversitycharter.se.