Fredagskunskap januari 2018

Fredagskunskap januari 2018

Mera mångfald! 

Mångfald och inkludering är långt ifrån en självklarhet för alla – det finns även en något dystrare bild. Nästan hälften av undersökningsdeltagarna i Unionens senaste mångfaldsundersökning uppger att det finns en stor eller mycket stor sannolikhet för att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet skulle kunna vara en nackdel i en rekryteringssituation på deras arbetsplats.
Nästan en femtedel vittnar om egna erfarenheter av diskriminering eller trakasserier under det senaste året. Det är allvarliga problem som behöver belysas och lösas.mera mångfald

För det finns förstås möjliga lösningar. Ta del av dem den 26 januari när Peter Tai Christensen från Unionen presenterar Mera mångfald, Unionens färska mångfaldsrapport.

 

Missa inte årets första Fredagskunskap om Mångfald!

Varmt välkomna!

Använd Fredagskunskapen till att öka kunskapen i organisationen!
Diversity Charter Sweden-medlemmar är välkomna att bjuda in 1-5 externa gäster beroende på medlemskategori.

LogoDCSnew

Information om aktiviteten

Start 2018-01-26 08:00
Slut 2018-01-26 10:00
Anmälan från 2017-11-19
Anmälan senast 2018-01-24 23:55
Föreläsare Peter Tai Christensen
Övrigt Kaffe och macka från kl 08.00
Plats United Spaces, Waterfront Building
Senaste datum för anmälan har tyvärr passerats.